Sportsnack Brussel: ondersteuning bij de organisatie van een Sportsnack (Sportief Naschools Actieve Kids)

De VGC-sportdienst, MOEV (vroeger Stichting Vlaamse Schoolsport) en Sport Vlaanderen willen het naschools sportaanbod voor Brusselse leerlingen uitbreiden. Kinderen hebben immers nood aan meer beweging. Bovendien zijn veel ouders vragende partij voor een bijkomend sportaanbod op school.

Sportsnack

Wat is een Sportsnack?

Sportsnack staat voor Sportief Naschools Actieve Kids en is een naschools sportaanbod voor leerlingen uit het kleuter en/of lager onderwijs.

Welke ondersteuning?

Een school heeft recht op ondersteuning (inhoudelijke, financieel en logistiek) bij de organisatie van een Sportsnack. Meer details hierover is terug te vinden in de infobrochure.

Wie

Alle Brusselse Nederlandstalige lagere en kleuterscholen kunnen één of meerdere Sportsnacks organiseren en beroep doen op de ondersteuning.

Aanvragen

De school dient ten laatste 2 weken voor de start van de Sportsnack het aanvraagformulier te bezorgen aan de VGC-sportdienst.

Vragen

Heb je hulp nodig bij de organisatie van een Sportsnack of bij het invullen van het aanvraagformulier, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Follo Ingrid Peeters (0485 39 46 35).