Subsidie voor duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging: seizoen 2021-2022

Naast de sportverenigingen wordt ook heel wat duurzaam sportaanbod aangeboden in de schoot van andere verenigingen, organisaties en instellingen, zoals gemeenschaps- en dienstencentra, scholen, initiatieven buitenschoolse opvang (IBO), (woon)zorgvoorzieningen, dagcentra, werkingen maatschappelijk kwetsbare jongeren (WMKJ), verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen.

Dit sportaanbod wordt gesubsidieerd op basis van effectief gemaakte kosten voor de huur van sportinfrastructuur en het aanstellen van deskundige begeleiding.
Verder wordt een financiële stimulans voorzien voor een volledig nieuw bijkomend sportaanbod en is een aangepaste ondersteuning mogelijk voor specifieke kansengroepen.

Meer info?

Alle details vindt u in het subsidiereglement.

Subsidieaanvragen moeten ten laatste 1 maand (2 weken voor onderwijsgebonden initiatieven) voor de start van de activiteit via het subsidieloket worden ingediend.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download het Sport-N-Brussellogo.

Indienperiode

21-05-2021
-
02-06-2022