Subsidie voor duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging: Seizoen 2024-2025

Naast de sportverenigingen wordt ook heel wat duurzaam sportaanbod aangeboden in de schoot van andere verenigingen, organisaties en instellingen, zoals gemeenschaps- en dienstencentra, scholen, initiatieven buitenschoolse opvang (IBO), (woon)zorgvoorzieningen, dagcentra, werkingen maatschappelijk kwetsbare jongeren (WMKJ), verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen.

Dit sportaanbod wordt gesubsidieerd op basis van effectief gemaakte kosten voor de huur van sportinfrastructuur en het aanstellen van deskundige begeleiding.
Verder wordt een financiële stimulans voorzien voor een volledig nieuw bijkomend sportaanbod en is een aangepaste ondersteuning mogelijk voor specifieke kansengroepen.

Reglementering

Alle details vindt u in het subsidiereglement en de bijlages.

Subsidieaanvragen dienen uiterlijk 3 weken voor de start van het duurzaam sportaanbod worden ingediend. 
Verslagformulieren dienen uiterlijk 15 september worden ingediend na het einde van het sportaanbod.
Verslagen mogen uiteraard eerder worden ingediend om een snellere uitbetaling van eventuele subsidies mogelijk te maken.

Een volledig en correct ingevuld verslagformulier bevat de nodige bewijsstukken voor de gemaakte huur- en lesgeverskosten en de deskundigheid van de lesgevers.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download het Sport-N-Brussellogo.

Indienperiode

24-05-2024
-
30-06-2025