Subsidie voor sportief vakantieaanbod: herfstvakantie 2021

Een kwalitatief en goed uitgebouwd sportaanbod tijdens de vakantieperiodes is een waardevolle aanvulling op het duurzaam sportaanbod (binnen en buiten de sportvereniging).

Het dompelt de deelnemers gedurende meerdere dagen onder in een sportprogramma. Hierdoor leren ze nieuwe sporten kennen en krijgen ze mogelijk ook de smaak te pakken om bepaalde sporten te beoefenen gedurende het hele sportseizoen.

Aan het vakantieaanbod wordt een basissubsidie toegekend. Bijkomende subsidies zijn mogelijk, voor zover dit gekoppeld is aan effectief gemaakte kosten voor het inzetten van deskundige begeleiding en de huur van infrastructuur en materiaal. Aanbieders die een aangepast deelnamegeld vragen aan deelnemers met een statuut voor verhoogde tegemoetkoming, krijgen nog een bijkomende betoelaging.

Meer info?

U vindt alle informatie in het subsidiereglement.

Subsidieaanvragen moeten ten laatste 6 weken voor de start van de activiteit via het subsidieloket worden ingediend.
Het verslagformulier (inclusief bewijsstukken) moet uiterlijk 6 weken na afloop van de activiteit via het subsidieloket worden ingediend.

Om een indicatie te krijgen van het subsidiebedrag kan de simulatietool worden gebruikt, deze is niet-bindend.
Per groep dient u een aparte simulatie te maken.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download het Sport-N-Brussellogo.

 

 

Indienperiode

26-08-2021
-
12-10-2021