Werkingssubsidie voor sportverenigingen

We vinden het belangrijk om sportverenigingen te ondersteunen. Ze staan voor kwaliteit en standvastigheid in het sportlandschap. Leden worden opgenomen binnen het sociaal weefsel van de vereniging en maken deel uit van een familie.

Trapsgewijze subsidiëring

De subsidiëring van sportverenigingen is trapsgewijs opgebouwd. Dat wil zeggen dat het instapniveau voor werkingssubsidies zeer haalbaar is. Wie daarnaast ook nog in aanmerking wil komen voor kwaliteitssubsidies en/of bijkomende subsidies voor jeugdwerking en/of G-werking, moet aan scherpere voorwaarden voldoen.

Op die manier beperken we enerzijds de administratieve last voor verenigingen die kiezen voor het instapniveau én zetten we anderzijds in op een kwalitatieve werking van de sportverenigingen die in aanmerking komen voor bijkomende subsidies.

Alle details vind je in het subsidiereglement en de bijlages.

Procedure

1. Je sportvereniging moet eerst erkend zijn:

  •  Erkenningsaanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. 
  • Startende sportverenigingen moeten hun aanvraag ten laatste 6 maanden na de oprichting indienen om in aanmerking te komen voor een startsubsidie.

2. Je registreert de gegevens van je organisatie én je Nederlandstalig aanbod op sport.brussels. Deze gegevens dien je jaarlijks up-to-date te houden. 

3. Je bent verplicht om elk jaar een verslag in te dienen via het subsidieloket 

  • Je voegt bij het verslag een download toe van je geregistreerde sportaanbod op sport.brussels. 
  • De deadline van je verslag is op uiterlijk 20 september, na het einde van het werkjaar. Erkende verenigingen krijgen hierover rond half augustus een melding (per e-mail).

4. Is je verslag volledig en correct, en voldoet je sportvereniging aan de erkenningsvoorwaarden? Dan wordt je vereniging automatisch erkend voor het volgende werkjaar.

5. In alle vormen van communicatie (drukwerk, website, sociale media) vermeld je de VGC-sportdienst als subsidiërende overheid. Gebruik hiervoor het N-logo en volg de richtlijnen van de VGC-huisstijlgids