Werkingssubsidie voor sportverenigingen verslag seizoen 2020-2021

Sportverenigingen zijn een onmiskenbaar baken van kwaliteit en standvastigheid binnen het sportlandschap. Leden worden opgenomen binnen het sociaal weefsel van de vereniging en maken als het ware deel uit van een familie.

De subsidiëring van sportverenigingen gebeurt trapsgewijs. Zo is het instapniveau ruim en zeer haalbaar vastgelegd. Om verder ook in aanmerking te komen voor kwaliteitssubsidies en bijkomende subsidies voor jeugdwerking en G-werking worden scherpere voorwaarden gesteld.
Door voor deze werkwijze te opteren worden, naast de algemene ondersteuning in het instapniveau, de middelen zo goed mogelijk ingezet om bijkomend in te zetten op een kwalitatieve werking van de sportverenigingen. Daarenboven beperkt dit ook de dossiervorming voor de verenigingen die enkel in aanmerking komen voor het instapniveau.

Meer info?

Alle details vindt u in het subsidiereglement.

Subsidieaanvragen moeten, samen met de erkenningsaanvraag, uiterlijk op 15 juni worden ingediend voor het komende werkjaar.
Startende sportverenigingen moeten hun aanvraag ten laatste 6 maanden na hun oprichting indienen.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download het Sport-N-Brussellogo.

Indienperiode

13-08-2021
-
21-09-2021