Dienstverlening Europese subsidiemogelijkheden

De cel Stedelijk Beleid van de VGC wil het Nederlandstalige werkveld in Brussel ondersteunen om aan Europese projectwerking te doen. De cel Stedelijk Beleid van de VGC verzamelt en ontsluit informatie over Europese subsidiemogelijkheden binnen de gemeenschapsbevoegdheden.  Ze organiseert ook informatiesessies voor het werkveld om deze kennis en ervaring te delen. Op maat van organisaties onderzoekt ze de mogelijkheden voor het indienen van een Europees project of het aangaan van geschikte partnerschappen.  

De huidige Europese beleidsperiode ging van start in 2014 en loopt tot 2020.
In deze periode wil de EU werk maken van slimme, duurzame en inclusieve groei.

Europa 2020

Tussen 2014 en 2020 wil de EU werk maken van ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’ (‘smart, sustainable and inclusive growth’).

Dat wil ze doen via haar Europa 2020-strategie. Dat programma biedt verschillende subsidiemogelijkheden voor de VGC en voor het Nederlandstalige Brusselse werkveld.

Om de VGC en het Nederlandstalige Brusselse werkveld zo goed mogelijk te informeren, stelde de cel Stedelijk Beleid een overzicht op van:

Lopende Europese projectoproepen

Hier vindt u een overzicht van Europese projectoproepen die relevant zijn voor de VGC en voor het Nederlandstalige Brusselse werkveld. U vindt er ook informatie over eventuele ‘partnersearches’. Dit zijn oproepen van Europese organisaties die een Europees project willen trekken en die op zoek zijn naar Belgische projectpartners.

Organisatie van het overzicht

De oproepen (en eventuele partnersearches) zijn chronologisch geordend volgens de deadline voor indiening. Per oproep wordt ook telkens het Europees programma vermeld waarbinnen de oproep wordt gelanceerd.

Dit overzicht wordt op regelmatige basis geüpdatet.

Belangrijk:

  • Bepaalde Europese subsidieprogramma’s (onder meer Erasmus+, Creatief Europa, Europa voor de Burger …) lanceren periodiek projectoproepen. Vaak gebeurt dat elk jaar op ongeveer hetzelfde moment. Ook de deadlines voor indiening van projectvoorstellen vallen elk jaar op ongeveer hetzelfde moment.   
  • Europese subsidies dekken vrijwel nooit de volledige kosten van een project. Europese subsidiëring werkt altijd met cofinanciering: de aanvrager moet een percentage aan eigen middelen voorzien. Hoeveel cofinanciering gevraagd wordt, hangt af van programma tot programma en van oproep tot oproep.
  • Heel wat subsidies worden niet toegekend aan individuele begunstigden, maar aan consortia van Europese partners. Het is dus belangrijk om op tijd interessante Europese partners te zoeken. Zodra de cel Stedelijk Beleid informatie heeft over interessante partnersearches voegen we die toe aan het onderstaande overzicht.

 


 

EU-projectoproepen (& partnersearches) Deadline voor indiening
Europese Commissie:

Mobiliteit van makers

12/08/2019
Europese Commissie:

Kennisbeheer en kennisoverdracht van Cultureel Erfgoed

12/08/2019
ESF 459: Innovatie door exploratie 14/08/2019
ESF 460: Innovatie door adaptatie 14/08/2019
Europa voor de Burger: Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie: Projecten van maatschappelijke organisaties 1/09/2019
Europa voor de Burger: Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie: Stedenbanden 1/09/2019
Europa voor de Burger: Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie: Netwerken tussen steden 1/09/2019
I-Portunus: Third Call for Applications 5/09/2019

Europese Gezondheidsprogramma:Zeldzame ziektebestand voor de Europese referentienetwerken

10/09/2019
Europese Gezondheidsprogramma:Stakeholderacties ter uitvoering van de EU-richtsnoeren voor een verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke gezondheid 10/09/2019

Europese Commissie: Pilot Project "Platform(s) for cultural content innovation" - Call for proposals

20/09/2019
Horizon 2020: Health Outcomes Observatories -

empower patients with tools to measure their outcomes in a standardised manner creating transparency of health outcomes

26/09/2019 (fase 1)
Erasmus+: Europees Solidariteitscorps: Solidariteitsprojecten 1/10/2019
Erasmus+:

Tweede oproep individuele leermobiliteit (KA1) in VET

1/10/2019
Erasmus+: Europees Solidariteitscorps: Partnerschappen voor vrijwilligerswerk 1/10/2019
Erasmus+: Europees Solidariteitscorps: Projecten voor vrijwilligerswerk 1/10/2019
Erasmus+: Europees Solidariteitscorps: Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit 1/10/2019
Erasmus+: Europees Solidariteitscorps: Stages en banen 1/10/2019
Erasmus+: KA1 Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken 1/10/2019
Erasmus+: KA2 Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken 1/10/2019

Creatief Europa: EU prijs voor cultureel erfgoed 2020

1/10/2019
Creative Europe: Europese samenwerkingsprojecten: Cat. 1. Kleinschalige samenwerkingsprojecten 31/10/2019 (onder voorbehoud)
Creative Europe: Europese samenwerkingsprojecten: Cat. 2. Grootschalige samenwerkingsprojecten 31/10/2019 (onder voorbehoud)

Horizon 2020: vooraankondiging oproep (lancering op 5/11/2019):

Sustainable practices for the integration of newly arrived migrants into societies

12/03/2020

Horizon 2020: vooraankondiging oproep (lancering op 5/11/2019):

Inclusive and innovative practices for the integration of recently arrived migrants in local communities
12/03/2020

Horizon 2020: vooraankondiging oproep (lancering op 5/11/2019):

Narratives on migration and its impact: past and present
12/03/2020

Horizon 2020: vooraankondiging oproep (lancering op 5/11/2019):

Mapping and overcoming integration challenges for migrant children
12/03/2020
Horizon 2020: Health Outcomes Observatories -

empower patients with tools to measure their outcomes in a standardised manner creating transparency of health outcomes

26/03/2019

(fase 2)

 

 

Externe vormingen

Hier vindt u een overzicht van info- en vormingsmomenten, conferenties en seminaries over de Europese projectoproepen, -programma's en thema's die relevant zijn voor de VGC en voor het Nederlandstalige Brusselse werkveld.

 

September 2019

5/09/2019
BADGES, leren in en van erfgoed - slotconferentie

Wat?: Landcommanderij Alden Biesen organiseert een slotconferentie van het project BADGES.
Erfgoed maakt ons wijzer! Door cultureel of natuurlijk erfgoed te bezoeken, kom je er meer over te weten. Ook kun je door erfgoed bredere competenties ontwikkelen. Het EU-project BADGES geeft u hiervoor handvatten. Het biedt een kader waarmee je aantrekkelijk competentiegericht leren in erfgoedsettings kan vormgeven. Verder ontwikkelde het een methode om dit leren te valideren. Op 5 september delen de BADGES-partners hun pilootprojecten en visie graag met jou in de Landcommanderij Alden Biesen. Via inspirerende presentaties en een beurs ontdek je een windmolenwandeling in Schiedam (NL), bewustwordingsprojecten rond duurzaam natuurbehoud in Tatra National Park (PL) en op Berlengas Island (PT), het badgen van vrijwilligers (BE), een open monumentenweekend met meer dan 6000 vrijwilligers in één stad (IT) en zoveel meer. In de namiddag leer je in een interactieve workshop hoe ‘badging’ in jouw organisatie eruit kan zien en heb je de unieke kans om contact te leggen met collega’s uit andere Europese landen.

12/09/2019
Info- en vormingsdag voor internationale jeugdprojecten
Wat?: Verken de mogelijkheden van Youth in Action en het European Solidarity Corps, de middelen die je kan aanvragen en maak kennis met het ondersteuningsaanbod van Jint vzw. Je krijgt info en tips, op maat van jouw project. Tijdens een interactieve vormingssessie wordt dieper ingegaan op de impact en zichtbaarheid van je project.

17/09/2019 - 20/09/2019
Mind yourself - Study Visit on mental health and young people (IERLAND)

Wat?: Wil je meer te weten komen over het hele spectrum van psychisch welzijn en psychische gezondheidsproblemen bij jongeren? Leer bij van Ierse, Engelse en Belgische deelnemers tijdens dit studiebezoek! Deze studiereis is bedoeld voor jeugdwerkers om te netwerken, goede werkwijzen/ervaringen te delen en om je te inspireren aan nationale en internationale jeugdprojecten deel te nemen.

17/09/2019 - 21/09/2019BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges (NOORWEGEN)Wat?: Deze internationale training staat erom bekend jeugdwerkers te enthousiasmeren en te leren hoe je een jeugduitwisseling van begin tot eind in elkaar bokst.
Voor zij die nog nooit gewerkt hebben met het Erasmus+ programma, deze training is de ideale opstap richting jouw eerste jeugduitwisseling. Stroop je mouwen op en leer the basisskills en competenties om je eigen uitwisseling op poten te zetten. Met ondersteuning van non-formeel leren zullen de Europese jeugdprogramma's helemaal helder voor je worden. Er wordt tijdens de training ook ingegaan op het Youthpass en het belang van de erkenning van non-formeel leren.
Heb je al een beetje ervaring met Erasmus+ of heb je al een concreet idee voor een jeugduitwisseling? Geen nood! Deze training geeft jou de ideale kans om je idee af te toetsen met anderen. Daarnaast is het ook dé ideale gelegenheid om nieuwe partners te ontmoeten om die ideeën samen met hen werkelijk te organiseren.

18/09/2019
Inspiratiedag Internationalisering in het onderwijs

Wat?: Tijdens deze inspiratiedag stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de vernieuwde werking van het ondersteuningsteam internationalisering voor. Getuigenissen van vorige uitwisselingen dienen als voorbeeld. Daarna kan je kennismaken met partners die scholen kunnen ondersteunen op een laagdrempelige manier.

18/09/2019 - 19/09/2019Wetenschappelijke conferentie “Research in Education and Training: International Aspects of Education and Training” (SLOVENIË)Wat?: Het belangrijkste doel van de wetenschappelijke conferentie is de verspreiding van onderzoeksresultaten en de uitwisseling van ervaringen, de identificatie van kernvraagstukken, uitdagingen en obstakels in het onderwijs, alsmede de bevordering en ontwikkeling van onderzoek in het algemeen. De conferentie van dit jaar is onder meer gericht op het benadrukken van de rol en het belang van internationale samenwerking bij het ondersteunen van onderwijs en opleiding. Niettemin staat de conferentie open voor alle andere benaderingen, oriëntaties en onderwerpen.

23/09/2019 - 25/09/2019
E+ contactseminarie 'Hoe ontwikkel je een inclusie- en diversiteitsstrategie'

Wat?: Dit is een contactseminarie waarin enkele trainingselementen aan bod komen. Het wil meer organisaties aantrekken, voornamelijk die met een sterke inclusiedimensie. Het is gericht op zowel nieuwkomers als ervaren organisaties die een strategische benadering van inclusie en diversiteit willen ontwikkelen; en willen nadenken over inclusief denken en een eigen integratie- en diversiteitsstrategie. De deelnemers zullen de mogelijkheden van Erasmus + leren kennen, inclusiever leren werken en begrijpen hoe je een goede strategie voor integratie en diversiteit opstelt. Daarbij is er de mogelijkheid om potentiële toekomstige partners te ontmoeten en inclusie in projecten aan te kaarten.
Epos wil 3 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max. 1 persoon per organisatie). Stel je kandidaat tot 10/08/2019.

23/09/2019 - 25/09/2019Contactseminarie: 'flexibel onderwijs - nieuwe methodes tegen vroegtijdig schoolverlaten' (FINLAND)Wat?: Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (NA) uit Finland organiseert een contactseminarie rond flexibel onderwijs - middelen om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. Het seminarie richt zich tot leidinggevenden en leerkrachten uit het secundair onderwijs (leerlingen van 12 tot 16 jaar) die op zoek zijn naar ideeën en middelen om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.
Vlaanderen vaardigt twee deelnemers af.

23/09/2019 - 27/09/2019
Adventure Europe (DUITSLAND)
Wat?: Deze vorming leert je hoe je outdoor-educatie als laagdrempelige methodiek kan toepassen in verschillende situaties en kan gebruiken in je werk met jongeren. Dit is een project voor jeugdwerkers, opvoeders of sociaal werkers die werken met jongeren die in voorziening bijzondere jeugdzorg of in een pleeggezin wonen in plaats van in een traditioneel gezin.
De vorming combineert praktische outdoor-activiteiten met relevante input voor het jeugdwerk. Het programma omvat outdoor activiteiten zoals raften, wandelen met paarden, kamperen en hoe deze activiteiten gebruikt kunnen worden om groepsdynamica, discussies en actieve deelname van jongeren te initiëren. Na de training worden deelnemers aangemoedigd en ondersteund om de nieuwe methoden te gebruiken in hun concrete werk met de doelgroep.

23/09/2019 - 28/09/2019Queer it up! - including Sexual Orientation and Gender Identity and Expression in Youth Work Practice (SPANJE)Wat?: Werk je met jeugd en wil je meer weten over LGBT+? Op Queer it up! kom je meer te weten over seksuele geaardheid en genderidentiteit en ontwikkel je competenties om LGBT+-jongeren op te nemen in jouw jeugdwerk en ga je in op hoe je vooroordelen en discriminerende attitudes kan bestrijden. Vijf dagen lang leren over toegankelijk en inclusief kunt werken en gelijkgestemde internationale organisaties ontmoeten.

24/09/2019
Save the date! Inspiratiedag Epos

Wat?: Epos organiseert een inspiratiedag in Brugge met verhalen van leraren uit het basisonderwijs. Tijdens deze dag leer je hoe je zelf je eerste stappen naar internationalisering kan zetten.

24/09/2019 - 26/09/2019
European Research and Innovation Days

Wat?: Het jaarlijkse beleidsevenement van de Europese Commissie, waarin stakeholders bijeenkomen om te debatteren en vorm te geven aan het toekomstige onderzoeks- en innovatielandschap.

24/09/2019 - 29/09/2019
Training The Power of Non Formal Education (BULGARIJE)

Wat?: Ben je animator, vormingsmedewerker of trainer in jouw organisatie? Plan je cursussen te geven aan andere jongeren? Neem je graag deel aan groepsprojecten met jongeren en heb je nood aan 'een nieuwe aanpak'? Wil je zelf eens ervaren wat de impact van niet-formeel leren (NFE) kan zijn op je eigen leerproces? Tijdens deze training wordt ingezet op de verschillen tussen formeel, niet-formeel en informeel leren met als doel om bruggen te bouwen tussen de verschillende sectoren. Maar ook je dagelijkse rol als jeugdwerker wordt in vraag gesteld en vergeleken met andere Europese deelnemers. Er wordt aandacht geschonken aan het belang van een pedagogische ruggengraat tijdens het creëren van een meerdaagse training. Voor het volledige programma en meer informatie, check de Salto website.

26/09/2019
SAVE THE DATE Congres 'Europese Dag van de Talen'
Wat?: Naar aanleiding van de Europese Dag van de Talen, vindt er een congres plaats getiteld ‘De kracht van taal, economisch en sociaal’. Het wordt een dag met een interessante keynote, allerlei workshops en een dag om te netwerken rond het belang van taal en meertaligheid.

29/09/2019 - 3/10/2019
Developing Youth Workers' Competences in Finland

Wat?: In Finland bestaat er een specifieke opleiding tot jeugdwerker, zowel in het voortgezette beroepsonderwijs als in het hoger onderwijs. In dit sector-overschrijdend studiebezoek verken je hoe (vaak al actieve) jeugdwerkers in het voorgezet beroepsonderwijs (VET) in Finland opgeleid worden en hoe ze deze opleiding toepassen in het jeugdwerk. Het programma van dit studiebezoek zoomt op: 1) Kennismaking met de politieke en onderwijsstructuur op vlak van jeugdwerk in Finland; 2) Curriculum, aanpak en praktijk van de opleiding tot jeugdwerker op middelbaar niveau; 3) Doorstroming van de opleiding naar de praktijk van het jeugdwerk met o.a. bezoek aan stageplekken van de studenten en aan jeugdwerkorganisaties.

29/09/2019 - 2/10/2019
Contactseminarie: 'natuurwetenschappen in kleuter- en lager onderwijs' (FINLAND)

Wat?: Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (NA) uit Finland organiseert een contactseminarie rond natuur- en wetenschapseducatie in het kleuter- en lager onderwijs. Het geeft de deelnemende leerkrachten de kans bij te leren, ideeën uit te wisselen, uitdagingen en mogelijkheden te bespreken met vakmensen uit de hele Europese onderwijswereld. Het doel is om projectideeën en -voorstellen voor een Erasmus+ strategische partnerschap te ontwikkelen. Vlaanderen vaardigt twee deelnemers af.

30/09/2019
Jouw stem telt: Werk mee aan de toekomst van Onderwijs & Opleiding in Europa
Wat?: Het Education and Training 2020 kader loopt op z’n einde. Maar voor de Europese Unie blijven onderwijs en opleiding meer dan ooit dé hoeksteen van een groeiende samenleving. Daarom wordt er volop gewerkt aan een nieuw strategisch kader voor Europese samenwerking voor Onderwijs en Opleiding (post ET2020).
Daarom organiseert Vleva rondetafelgesprekken over het wat en hoe van Europees onderwijs en over hoe Vlaamse stakeholders hierbij beter kunnen worden betrokken. De uitkomst van deze gesprekken dient als input voor de onderhandelingen.

Oktober 2019

4/10/2019 - 6/10/2019
Dubbel krachtig - jeugdwerk en mensenrechten is machtig

Wat?: Jint vzw organiseert samen met het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) een driedaagse voor jeugdwerkers (beroepskrachten en vrijwilligers). Wat mag je verwachten? Ontdek:

  • hoe sterk mensenrechten aanwezig zijn in jouw leven;
  • wat de kracht en meerwaarde is van mensenrechteneducatie;
  • hoe je omgaat met weerstand (bij jezelf of vanuit de groep);
  • hoe je een positief verhaal brengt van vrijheid en respect.

6/10/2019 - 8/10/2019
Contactseminarie ‘Guidance to the labour market’ (NEDERLAND)
Wat?: Het Nederlands nationaal agentschap, Erasmusplus.nl, organiseert een contactseminarie rond de toeleiding van kwetsbare volwassenen naar de arbeidsmarkt. Epos wil 3 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max. 1 persoon per organisatie).

6/10/2019 - 10/10/2019
SPI Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects (DUITSLAND)
Wat?: Wil jij graag je activiteiten voor jongeren met een beperking naar een internationaal niveau tillen? Op deze vorming ontmoet je potentiële partner organisaties van over heel Europa en ontdek je de middelen om dit te verwezenlijken.

7/10/2019
SAVE THE DATE! EUKN conference "Greener Cities, Greener Europe"
Wat?: Tijdens deze conferentie, die deel uitmaakt van de 'European Week of Cities and Regions 2019' wordt o.a. een antwoord gezocht op volgende vragen: Wat zijn de belangrijkste dilemma's waarmee steden worden geconfronteerd bij het implementeren van energietransitie-maatregelen? Hoe participatie van stakeholders op stadsniveau aanmoedigen bij de implementatie van klimaatadaptatie-acties? Hoe kunnen de mobiliteitskeuzes burgers worden beïnvloed?

7/10/2019 - 10/10/2019
European Week of Regions and Cities
Wat?: De Europese Week van Regio's en Steden is een jaarlijks vierdaags evenement. Het centrale thema: het belang van lokale en regionale overheden voor een goed Europees bestuur. Het evenement bestaat uit verschillende sessies, workshops, debatten en netwerkactiviteiten.

7/10/2019 - 13/10/2019
Step into Strategic Partnerships (VERENIGD KONINKRIJK)

Wat?: Werk jij in een ervaren jeugdorganisatie? Ben je bereid om innovatieve werkwijzen voor het jeugdwerkveld te ontwikkelen? Deze vorming geeft een overzicht van de financieringsmogelijkheden binnen Erasmus +: Youth in Action voor de ontwikkeling van internationale strategische Jeugdpartnerschappen. Er zijn twee soorten Jeugdpartnershappen: innovatie (middelgroot of groot) en praktijk delen (kleiner).

9/10/2019
How school meals can drive local and regional change

Wat?: Tijdens deze 30e ICLEI duurzaamheidssessie zullen goede praktijken worden besproken en zal er meer aandacht komen voor EU-beleid, zoals de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten (verduidelijking van de kwestie van lokale voedingsmiddelen) en de hervorming van het GLB (voedselinkoop voor het vastleggen van regionale waarden).

10/10/2019 - 12/10/2019
ErasmusDays 2019
Wat?: Organisaties uit alle domeinen kunnen op 10, 11 en 12 oktober allerhande activiteiten organiseren om hun Erasmus+ projecten in de kijker te plaatsen.

10/10/2019 - 13/10/2019
Contactseminarie: 'kunst als weg naar meer inclusie' (DUITSLAND)

Wat?: Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (NA) uit Duitsland organiseert een contactseminarie rond kunst als middel voor meer inclusie in het onderwijs. Het seminarie richt zich tot leidinggevenden en leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs (leerlingen van 6 tot 16 jaar) die een aanvraag voor een Erasmus+ (KA2) project willen indienen en op zoek zijn naar geschikte partnerscholen. Tijdens het contactseminarie is er ruimte om te bespreken hoe kunst en creativiteit op school kan leiden tot sterker inclusief onderwijs.
De deelnemers aan dit seminarie zijn leerkrachten en vertegenwoordigers uit het lager onderwijs en de eerste twee graden van het secundair onderwijs. De activiteiten die worden besproken zijn gericht op leerlingen van 6 tot 16 jaar. De voorkeur wordt gegeven aan nieuwe organisaties. Vlaanderen vaardigt drie deelnemers af. Per school kan slechts één deelnemer zich inschrijven. Stel je kandidaat tot 29/07/2019.

11/10/2019
Save the date: Grensverleggers
Wat?: Epos organiseert ‘Grensverleggers’ tijdens de ErasmusDays. In 2019 richten zij zich op het verspreiden van projectresultaten.

14/10/2019 - 18/10/2019        
European Vocational Skills Week
Wat?: De European Vocational Skills Week plaatst het technisch en beroepsonderwijs extra in de kijker. Een technische- of beroepsopleiding volgen is een slimme keuze, levert jobs op van hoge kwaliteit en vergroot je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden tijdens de ‘European Vocational Skills Week’ honderden activiteiten georganiseerd op alle niveaus, Europees, nationaal en lokaal.

14/10/2019 - 17/10/2019
Contactseminarie: eTwinning: doordacht digitaal leren (MALTA)

Wat?: Dit thematische contactseminarie geeft de deelnemers het platform om KA2 eTwinning projectaanvragen te ontwikkelen rond zowel het virtuele als 'levensechte' aspect van digitaal leren. Het seminarie zal deels focussen op het belang van digitale vaardigheden om kinderen en jongeren de moderne technologie en internet op een doordachte, kritische manier te leren gebruiken.
Tot de mogelijkheden behoren: netwerken, partnerschappen ontwikkelen, nieuwe ideeën voor KA2 eTwinning projecten uitwerken en de aanzet tot een aanvraag opstellen. Het contactseminarie hoopt zo ook meer scholen te betrekken in het eTwinning project en digitaal onderwijs.
Het seminarie richt zich tot beleidsmedewerkers, leerkrachten en personeel van het basis- en secundair onderwijs. Epos wil 3 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max. 1 persoon per organisatie). Stel je kandidaat tot 5/09/2019.

14/10/2019 - 18/10/2019
APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programmes (and related) for international youth work (GRIEKENLAND)

Wat?: Een internationale training voor jongerenwerkers. Een introductie in het internationaal werken met jongeren en de mogelijkheden die Erasmus+ (en het European Solidarity Corps) biedt. Maak kennis met niet-formeel en intercultureel leren en met werken in een internationale context.

14/10/2019 - 19/10/2019Study Visit in Belgium about the role of youth work in addressing the risks of radicalization
Wat?: Wil je meer weten over de rol van jeugdwerk bij het aanpakken van radicalisering en de risico’s die daarbij horen? Wissel je graag ervaringen uit met andere jeugdwerkers en organisaties? Heb je interesse in een bredere Belgische context voor dit thema?
Dit studiebezoek neemt de preventieve rol van jeugdwerk op het vlak van gewelddadige radicalisering onder de loep. Als deelnemer of ontvangende NGO kan je praktijken te delen en de uitdagingen en situaties waarmee je dagelijks geconfronteerd wordt vergelijken. Tijdens de bezoeken zal tijd worden besteed om te discussiëren met de groep en de ontvangende organisaties. Zo kunnen de acties en activiteiten van deze organisaties ook verder ontdekt worden.

15/10/2019 - 16/09/2019
Artifex conferentie en multipier event (TSJECHIË)

Wat?: ARTIFEX is een ERASMUS + strategisch partnerschap voor het schoolonderwijs dat ontworpen is om een ​​praktisch Europees kader voor STEM-onderwijs op te zetten in innovatieve out-of-the-classroom leeromgevingen. Het project richt zich op studentgericht en probleemgestuurd actief leren met behulp van multi- en interdisciplinaire tools aangeboden door community-ruimtes zoals FabLabs en Makerspaces met een open toegang tot high-tech productieapparatuur.
Op 15 en 16 oktober organiseert ARTIFEX een conferentie en multiplier event in Kromeriz (Tsjechië). De conferentie richt zich tot STEM-leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs, STEM-onderzoekers, docenten uit de lerarenopleiding, educatif personeel fablab/markerspace...
De organisatoren bekostigen het verblijf, de deelnemers staan zelf in voor hun reiskosten.

19/10/2019
Save the date: Catch'Up - 19/10/2019

Wat?: Catch'Up - inspiratiedag voor internationale projecten. Voor Jeugdwerkers en jongeren met (buitenland)plannen.

21/10/2019 - 25/10/2019
Contactseminarie 'Fostering Social Inclusion of migrants and ethnic communities through cultural heritage'

Wat?: Een contactseminarie is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Erasmus+ project in het domein volwasseneneducatie (*) rond het thema van het seminarie en daarvoor op zoek zijn naar geschikte partners. In dit contactseminarie gaat het in eerste instantie om een ‘STRATEGISCH PARTNERSCHAP’ op te zetten (dwz een samenwerkingsverband tussen min 3 organisaties uit verschillende landen = kernactie 2), waarbij de klemtoon ligt op het uitwisselen van kennis, ervaringen en voorbeelden van goede praktijk. De deelnemers kunnen tijdens dit contactseminarie eveneens nagaan welke mogelijkheden er zich aanbieden op het vlak van job shadowing / het geven van vorming (teaching assignments) / het volgen van nascholing (dit is de LEERMOBILITEIT (dwz professionalisering in het buitenland van personeelsleden uit de volwasseneneducatie = kernactie 1).
Epos wil 2 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max 1 persoon per organisatie). Stel je kandidaat tot 29/07/2019.

22/10/2019 - 24/10/2019
Contactseminarie: van 'virtual' naar 'reality': Van eTwinning naar Erasmus+ in schoolonderwijs

Wat?: Met dit contactseminarie wil het Ierse NA middelen geven om eTwinning projecten om te zetten naar Erasmus+ projecten. Daarnaast krijgen nieuwkomers informatie over het Erasmus+ programma en wordt er ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Vind hier ook vlot nieuwe partners om projecten mee uit te werken. De deelnemers zullen de nodige informatie en tools krijgen om zelf KA1 of KA2-projecten op te zetten en aan te vragen binnen het domein schoolonderwijs. Het logische verband en de link tussen virtuele projecten en Erasmus+ wordt helder uitgelegd en de deelnemers leren wat een goed project precies inhoudt.
Dit contactseminarie richt zich tot scholen die al een eTwinning project lopend hebben en dit willen aanpassen of uitbreiden naar een Erasmus+ KA1 of KA2-project. Stel je kandidaat tot 5/09/2019.

22/10/2019 - 26/10/2019
Mobility Taster for Inclusion Organisations (LETLAND)

Wat?: Deze cursus is dé smaakmaker voor wie Erasmus+ Youth in Action nog niet kent en met jongeren uit kwetsbare situaties werkt. In internationaal gezelschap maak je kennis met de mogelijkheden en kansen voor jouw doelgroep. Daarnaast maak je kennis met andere organisaties en leer je hoe je stap voor stap zo'n internationaal project kan opzetten.

22/10/2019 - 29/10/2019
TicTac in Poland
Wat?: TicTac is een multilaterale training voor vrijwillige en professionele jeugdwerkers, jeugdleiders, begeleiders van jeugdprojecten enz. Tijdens de training leer je hoe je internationale samenwerking kan gebruiken om de lokale ontwikkeling van je organisatie, de medewerkers en jongeren te stimuleren.

29/10/2019 - 3/11/2019
Sport as an educational tool to prevent youth radicalisation seminar (SPANJE)

Wat?: Seminarie met inspirerende praktijkverhalen in het voorkomen van radicalisering van jongeren door middel van sport. Het is ook mogelijk om eigen ervaringen te delen.

29/10/2019 - 3/11/2019
ATOQ IS - Advanced Training on Quality in Iceland

Wat?: Organiseerde je al een groepsuitwisseling in Vlaanderen? Of trok je via Youth in Action  met je groep naar het buitenland op uitwisseling, en draaide je daar mee in het team? Dan is ATOQ de volgende stap naar een nog straffere uitwisseling. Tijdens deze cursus vertrek je vanuit je eigen ervaringen. Hoe was het om deel uit te maken van een coördinerend team? Welke invloed had dit op de groep? Hoe kan je de deelnemers en andere partnerorganisaties zoveel mogelijk betrekken bij de voorbereiding van je uitwisseling, of tijdens het project zelf?

November 2019

3/11/2019 - 8/11/2019
Partner Up in Europe

Wat?: Deze vorming geeft je de kans om samen te zitten met buitenlandse collega's en van elkaar te leren. Meer nog, je onderzoekt wat de verschillende mogelijkheden zijn voor jeugdwerkers om zich verder te vormen en bij te leren binnen de 'Mobiliteit van jeugdwerkers' activiteit in het Erasmus+: Youth in Action programma.

4/11/2019 - 9/11/2019
Makerspaces in digital youth work (LUXEMBURG)

Wat?: Werk je met jeugd? Is digitaal jeugdwerk iets dat je aandacht trekt? Hackerspaces, Fab Labs, makerspaces, het zijn plaatsen waar ideeën projecten worden. Ontdek hoe jongeren kunnen worden voorbereid op de uitdagingen van een digitale wereld door hun nieuwsgierigheid en creativiteit digitaal te prikkelen. Kom ervaringen uitwisselen met makers, ontdek alles over de mogelijkheden (zoals robotica, 3D-printen, programmeren, reverse engineering, design, elektronica) en stimuleer jongeren om nieuwe dingen uit te proberen, fouten te maken, angst voor sociaal contact te overwinnen en zelfverzekerde makers te worden.

6/11/2019 - 8/11/2019
Thematisch seminarie: ‘Professional development of staff in VET: from policy to practice’

Wat?: Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (NA) uit Nederland organiseert een thematisch seminarie rond de professionele ontwikkeling van personeel in beroepsonderwijs en -opleiding en hoe transnationale mobiliteit hierin inbedden.
De deelnemers aan dit seminarie zijn opleiders, trainers, directieleden, HR-managers, adviseurs… betrokken bij het thema. Epos vaardigt 2 Vlaamse organisaties af actief in het beroepsonderwijs en -opleiding (zowel uit de initiële als voortgezette beroepsopleiding).

7/11/2019
Save the date! Inspiratiedag eTwinning

Wat?: Inspiratiedag met als centrale thema: Vakoverstijgend leren zonder grenzen. 
Deze dag richt zich vooral op leerkrachten basis- of secundair onderwijs.

7/11/2019 - 8/11/2019
Contactseminarie: Early Childhood Education and Care (ECEC) (ZWEDEN)

Wat?: In dit contactseminarie vind je partners om samen te werken rond kwaliteitsontwikkeling in ECEC. Je kan na dit seminarie samen met een partnerorganisatie een aanvraag opstellen. Om dat te doen krijg je informatie van experten en alle nodige ondersteuning om die partner te vinden, concrete voorstellen uit te werken en de aanvraag voor te bereiden. Kwaliteit in ECEC is een van de hoofdprioriteiten binnen de Erasmus+ strategische partnerschappen.
Het seminarie richt zich tot leerkrachten, beleidsmedewerkers, ondersteunend personeel en stakeholders uit het basisonderwijs. Epos wil 3 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max. 1 persoon per organisatie). Stel je kandidaat tot 15/09/2019.

8/11/2019
SAVE THE DATE: Studiedag STEM in het secundair onderwijs

Wat?: Meer info volgt

11/11/2019 - 13/11/2019
Contactseminarie: ‘Project incubator – The future of VET’

Wat?: Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (NA) uit Finland organiseert een contactseminarie rond de toekomst van beroepsonderwijs en -opleiding. Men wil focussen op 4 thema’s: individuele trajecten, leeromgevingen, de nieuwe rol van trainers en leerkrachten, digitalisering.
Epos vaardigt 3 Vlaamse organisaties af (1 deelnemer per organisatie). Je kan je kandidaat stellen tot 8/09/2019.

14/11/2019
Save the date: Thuis in het jeugdwerk

Wat?: Op deze inspiratiedag kom je alles te weten over hoe jeugdwerk en jonge nieuwkomers hand in hand te werk gaan. Luister naar experts, ontdek en deel inspirerende verhalen en ga zelf aan de slag met dit thema. 

18/11/2019 - 23/11/2019
“Embracing Diversity”- Training course on diversity management

Wat?: Deze vorming wil jeugdwerkers concrete handvaten bieden voor diversiteitsmanagement. Bedoeling van deze vorming is om de dagelijkse praktijk van de deelnemers te beïnvloeden door hen een plek te bieden waar ze verschillende soorten diversiteit kunnen ontdekken, waar ze kunnen leren van elkaar.

19/11/2019
Save-the-date: VISKA-conferentie

Wat?: Het Erasmus+ KA3-project VISKA (Visible skills of adults) presenteert op haar eindconferentie adviezen voor het optimaliseren van EVC (Erkennen Verworven Competenties) voor algemene vorming in cvo en wat ze betekenen voor het beleid en de praktijk. De conferentie is in samenwerking met EPALE op 19 november van 9 tot 14 uur in het VAC in Leuven.

20/11/2019 - 22/11/2019
Contactseminarie: 'Vroegtijdig schoolverlaten aanpakken door verbeterde projectplanning en -implementatie'

Wat?: Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (NA) uit Hongarije organiseert een contactseminarie rond vroegtijdig schoolverlaten. Het seminarie richt zich tot leidinggevenden en leerkrachten die een Erasmus+ project gelinkt aan vroegtijdig schoolverlaten lopend hebben - of er in de toekomst één willen indienen.
Vlaanderen vaardigt drie deelnemers af.

27/11/2019 - 28/11/2019
Project Development Workshop 2019 - PDW2019

Wat?: Workshop ter voorbereiding van de volgende Erasmus+ projectoproep.

VGC-vormingen

Hier vindt u een overzicht van info- en vormingsmomenten over de Europese projectoproepen en -programma's die de VGC organiseert. Verschillende Europese subsidieprogramma’s werken met regelmatig terugkerende oproepen of ‘calls’. De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil Nederlandstalige organisaties in Brussel met Europese ambities ondersteunen. Daarom organiseert de cel Stedelijk Beleid regelmatig informatie- en vormingsmomenten met EU-experts om u voor te bereiden op verschillende deadlines van oproepen binnen interessante subsidieprogramma’s.

Er zijn momenteel geen info- en vormingsmomenten gepland.

Hebt u een vormingsnood of wenst u meer informatie over een Europees programma?
Neem dan contact op met stedelijk.beleid@vgc.be.

Wat kan de VGC voor u doen?

Samen met uw organisatie kunnen wij op maat onderzoeken of er opportuniteiten zijn voor het indienen van een Europees project en nagaan of er geschikte subsidiekanalen en partnerschappen zijn in functie van Europese projectwerking.

Wij willen onze know-how met u delen, onder andere via informatiesessies en vormingen.

  • In 2017 organiseerde de cel Stedelijk Beleid een vormingsreeks over het schrijven van goede Europese projectdossiers.
  • In 2018 organiseerde de cel Stedelijk Beleid een vormingssessie over Erasmus+ schoolonderwijs en volwasseneneducatie.
  • In de toekomst organiseren we nog andere info- en vormingsmomenten. Check daarom regelmatig onze EU-informatie- & vormingspagina en onze facebookpagina.

Voor meer informatie en ondersteuning kan u terecht bij de cel Stedelijk Beleid.