Subsidies en dienstverlening voor Stedelijk beleid in Brussel

Werken met Roma

Roma zijn de grootste etnische minderheid binnen Europa. Verschillende Brusselse organisaties komen in contact met deze doelgroep en hebben nood aan ondersteuning. Zij kunnen terecht bij de VGC en bij Foyer.

Geïntegreerde wijkwerkingen

De VGC ondersteunt 4 geïntegreerde wijkwerkingen. Dit zijn ankerpunten voor buurtbewoners in kansarme buurten en transitiewijken.

Stedelijk beleid

Het democratisch draagvlak in de stad versterken, de stadsvlucht en de dualisering tegengaan: dat zijn de uitgangspunten van het stedelijk beleid van de VGC. Met haar stedelijk beleid zet de VGC voluit in op de kracht van de stad als motor van maatschappelijke, sociale, economische en culturele vernieuwing. Stedelijk beleid situeert zich op het snijvlak van gewest- en gemeenschapsmaterie, het wil de stad als geheel versterken.  Kennisdeling, samenwerking en innovatie staan daarin centraal.