Subsidies en dienstverlening voor Stedelijk beleid in Brussel

Subsidies en dienstverlening

Bruss-it

Bruss-it

Ideeën voor een beter, duurzamer en leefbaarder Brussel?
Stadsontwikkeling

Stadsontwikkeling

Voor duurzame openbare ruimte en leefbare stadswijken
Europa
Europa Building

Europa

Informatie over en ondersteuning bij Europese projectoproepen
Werken met Roma

Werken met Roma

Voor een versterking van de Roma in Brussel

Stedelijk beleid

Het democratisch draagvlak in de stad versterken, de stadsvlucht en de dualisering tegengaan: dat zijn de uitgangspunten van het stedelijk beleid van de VGC. Met haar stedelijk beleid zet de VGC voluit in op de kracht van de stad als motor van maatschappelijke, sociale, economische en culturele vernieuwing. Stedelijk beleid situeert zich op het snijvlak van gewest- en gemeenschapsmaterie, het wil de stad als geheel versterken.  Kennisdeling, samenwerking en innovatie staan daarin centraal.