Bruss-it projecten 2019

  • In 2019 keurde de VGC 19 nieuwe Bruss-it projecten goed.

Een derde plek voor Kuregem - Communa

In de wijk Kuregem in Anderlecht bouwt Communa vier leegstaande loodsen om tot een tijdelijk en experimenteel sociaal-cultureel centrum dat het buurtleven en de sociale cohesie versterkt. Elk van de vier loodsen krijgt een specifieke bestemming. De activiteiten worden ontwikkeld door ledenverenigingen van Communa en de lokalen staan ter beschikking van buurtbewoners en -organisaties.

Meer info:

Mosko Kola - Toestand

In afwachting van de definitieve heraanleg van het Marie-Jansonplein in Sint-Gillis, bouwde Toestand in het kader van het duurzaam wijkcontract een tijdelijk paviljoen op het plein. In dit paviljoen opent Toestand een niet-commerciële zomerbar die samen met buurtbewoners en partners wordt uitgebaat. Op de kaart staan zelfgemaakte drankjes, onder andere gemaakt met ingrediënten uit de mini-serre die zich ook in het paviljoen bevindt.

Meer info:

Paviljoen-on-tour - Gemeentelijke Basisschool Paviljoen

Samen met ouders, leerlingen en buurtbewoners bouwt basisschool Paviljoen een multifunctionele kar. De kar wordt ingezet als buitenklas op de speelplaats, trekt de buurt in met activiteiten geprogrammeerd door de school en door partners uit de buurt en kan door buurtorganisaties en -bewoners ontleend worden voor activiteiten in de publieke ruimte in Schaarbeek.

Meer info:

Buurtkeuken. In de studie - Sint-Lukasacademie

De kantine op de site in Schaarbeek, die de academie deelt met de basisschool en de kunsthumaniora wordt ingericht en opengesteld als ontmoetingsplek voor buurtbewoners, leerkrachten, leerlingen en hun ouders, mensen die in de buurt werken,... Elke week organiseert een lokale buurtorganisatie er een buurtkeuken en wordt de speelplaats opengesteld voor kinderen uit de buurt.

Meer info:

Positieve toe-eigening van het Anneessensplein - De Buurtwinkel

Samen met de hogeschool die ook aan het Anneessensplein in Brussel-Stad ligt, gaat de Buurtwinkel op zoek naar een manier om het samenleven op het plein door de verschillende gebruikers en buurtbewoners te bevorderen. Dit doet de Buurtwinkel aan de hand van participatieve ateliers en een gezamenlijke activiteitenkalender voor het plein.

Meer info:

Mobiel Urban Circus - Circus Zonder Handen

Circus Zonder Handen ontwikkelt een mobiele installatie waarmee de organisatie laagdrempelige spel- en bewegingsactiviteiten in de publieke ruimte aanbiedt voor kinderen en jongeren. De installatie zal gebruikt worden op verschillende pleinen in Sint-Jans-Molenbeek. Ook de bestaande infrastructuur op de pleinen wordt ingezet voor de 'urban' activiteiten.

Meer info:

BRU-Divers - Cardijnschool/Sint-Goedele Brussel

De Cardijnschool bouwt een tijdelijk leegstaand pand in Anderlecht om tot een ontmoetingsruimte voor buurtbewoners en mensen die in de buurt werken. De leerlingen van het buitengewoon onderwijs baten er een winkel uit met zelfgemaakte producten. Ook het voorplein dat grenst aan het pand wordt ingericht als ontmoetingsplek. De ruimtes worden ter beschikking gesteld van buurtinitiatieven en er worden kunsttentoonstellingen georganiseerd.

Meer info:

Blink Box - Groep Intro

Mensen met een beperking, hun ouders en organisaties die hierrond werken, ontwerpen samen met Groep Intro de Blink Box, een mobiele installatie. Met de Blink Box kunnen Brusselaars tijdens evenementen in de stad ervaren met welke drempels mensen met een beperking te maken hebben als ze zich in de publieke ruimte verplaatsen.

Meer info:

Burentuin Verheydenstraat - Community Land Trust Brussel

Bewoners van een nieuw woonproject van Community Land Trust Brussel (CLTB) in Anderlecht denken samen met buurtbewoners en andere CLTB-leden na over de inrichting en het gemeenschappelijk beheer van hun tuin. In de tuin, die wordt opengesteld voor de buurt, komen onder andere een speelruimte, een buurtcompost en een moestuin.

Meer info:

The pigeons project MARINA - La Pigeonnière

La Pigeonnière werkt samen met gebruikers en bewoners uit de omgeving van de Biestebroekkaai in Anderlecht aan een participatief theaterproject. Via wekelijkse ateliers worden mensen geprikkeld om na te denken over hun buurt en hun situatie. Het project eindigt met een toonmoment, bestaande uit een aantal voorstellingen in de publieke ruimte.

Meer info:

Frisbee Golf - GC Het Huys

Samen met bewoners uit de sociale huisvestingswijken in Ukkel bouwt GC Het Huys ludieke doelen, waarmee het spel 'Frisbee Golf' gespeeld wordt. De doelen worden op verschillende plekken in het Ukkelse groen geplaatst zodat bewoners deze ruimtes beter leren kennen. Ook in een aantal andere gemeenschapscentra worden doelen gebouwd, die tijdens verschillende festivals in Brusselse parken worden samengebracht voor wedstrijden.

Meer info:

People on the move - Samen voor Morgen

Samen voor Morgen voorziet een project van tijdelijke invulling op 2 sites in Sint-Jans-Molenbeek: een schoolgebouw in de Korenbeekstraat en een braakliggend perceel naast het Weststation. Beide sites worden opengesteld zodat buurtbewoners, jongeren, scholen, kleinschalige buurtorganisaties,... ze kunnen gebruiken voor hun activiteiten.

Meer info:

Trop bruyant - Tropicana

Tropicana richt haar kelder in de Alhambrawijk in Brussel-Stad in als een ontmoetingsruimte waar jongeren ook muziek kunnen maken. De jongeren bepalen mee de inhoud en de vorm van de ruimte. De activiteiten van de kelder worden afgestemd op hetgeen gebeurt in het tijdelijke en experimentele buurthuis van Tropicana op het gelijkvloers.

Meer info:

Cinemaximiliaan ontmoetingsruimte - Cinemaximiliaan

In het voorhuis van het Cinemaximiliaan projecthuis in Sint-Jans-Molenbeek richt Cinemaximiliaan een vergaderruimte, keuken en ontmoetingsruimte in. De focus ligt op interculturele keuken, meertalige conversatietafels en professionele- en studie-oriëntatie. De ontmoetingsruimte wordt opengesteld voor verschillende initiatieven uit de buurt.

Meer info:

Helmet Fourchet' Caravan&Co! - Helmet Fourchet'

Rond een kleine caravan op de Rigasquare in Schaarbeek realiseert Helmet Fourchet' een intergenerationele ontmoetingsplek met picknickruimte en buurtmoestuin. Voor het koken wordt gewerkt met voedseloverschotten.  Rond de caravan is er ook plaats voor activiteiten zoals een filmavond, yoga, workshops,...

Meer info:

Het bruist rond het Weststation - D'Broej Centrum West

Centrum West activeert samen met een aantal partners een site in de buurt van het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek, in afwachting van de definitieve ontwikkeling van het gebied. Op de site wordt een container ingericht als activiteiten- en ontmoetingslokaal. Centrum West voorziet op de site ook sport- en vrijetijdsactiviteiten, intergenerationele activiteiten en speelweken.

Meer info:

Sjat Kaffei Mobiel - Lokaal Dienstencentrum Forum

Lokaal Dienstencentrum (LDC) Forum trekt gedurende de zomermaanden verschillende wijken in Brussel-Stad in met een mobiele koffiebar. Op die manier wil LDC Forum niet enkel een ontmoetingsplaats realiseren, maar ook ouderen en andere buurtbewoners op een creatieve manier bevragen, onder andere over elementen die hun levenskwaliteit zouden kunnen verhogen.

Meer info:

Papageno goes green - Brede School Papageno

Kinderen, ouders, schoolteam en buurtbewoners richten op een braakliggend terrein in de buurt van hun school in Evere een moestuin in. Samen ontwerpen, beheren en onderhouden ze de moestuin. Rond de moestuin organiseert de brede school verschillende activiteiten zoals kookcursussen.

Meer info:

Buurthuis ZETTU - De Lork

In de gebouwen van haar dagactiviteitencentrum in de Anneessenswijk in Brussel-Stad richt De Lork een buurthuis in, dat wordt opengesteld voor organisaties en bewoners uit de buurt. De buurthuiswerking wordt gedragen door cliënten van De Lork, vrijwilligers en buurtbewoners.

Meer info: