Projecten 2022

Alle ingezonden Bruss-it projecten werden beoordeeld door een jury van enthousiaste Brusselaars en professionals. Het College van de VGC kende in 2022 een Bruss-it subsidie toe aan 17 projecten.

Je kan deze projecten ontdekken op verschillende plekken in Brussel.

Klik op de pijltjes om meer te lezen over het project.

Met dit project wil Ardaps aantonen dat mensen die het financieel moeilijker hebben ook ecologisch en duurzaam kunnen leven. Daarvoor zetten ze een  sensibilisatiecampagne op met workshops. De meeste workshops gaan over de thema’s ‘Zero Waste’ en circulair denken. De baseline van het project is: ‘niks gaat verloren, niks wordt gecreëerd, alles wordt getransformeerd’. Ardaps wil mensen aanleren hoe ze zelf aan de slag kunnen gaan en hoe ze ondanks hun kleiner budget ook ecologisch kunnen zijn in hun dagelijks leven. Een aantal voorbeelden van workshops: koken met weggegeven groenten, onderhoudsproducten en cosmetische producten maken,…

Website
Facebook

Basisschool Ten Nude wil een groene zit- en ontmoetingsruimte (babbelbank) creëren in de J.W. Wilsonstraat die recent werd heraangelegd. De heraangelegde straat biedt de opportuniteit en ruimte om een zitplaats te creëren tussen de school en het jeugdcentrum Aximax. Een plaats waar ouders, kinderen, leerkrachten, animatoren, buurtbewoners,... die zich dagelijks naar de school en Aximax begeven even kunnen neerzitten en een gezellige babbel kunnen hebben: een babbelbank. Aan deze zitbank wil de school plantenbakken koppelen om de vernieuwde straat meteen ook wat groener te maken. Het onderhouden van de planten wordt gezien als een activiteit voor de buurt, kinderen van de school en van Aximax. Een piste is ook om deze plantenbakken te vullen met fruitbomen. Zo kan de hele buurt genieten van de verse vruchten die eraan groeien.

Website

Op de Boerderij van het Maximiliaanpark in de Noordwijk zijn twee moestuinen aangelegd: een collectief-participatieve en een educatieve. De participatieve moestuin telt al een dertigtal moestuinbakken die door buurtbewoners worden onderhouden. Via het project Maxi' Potes wil de initiatiefnemer de participatieve moestuin uitbreiden, zodat een groter aantal inwoners toegang krijgt tot een moestuin en de lange wachtlijst ingekort kan worden. De organisatie wil ook de sociale cohesie versterken d.m.v. het creëren van een collectief van betrokken en gemotiveerde burgers, door het delen van ervaringenbelevingen en zaden, en door samen te planten en te oogsten. Het project wil ook bijdragen tot de vergroening van de wijk, waardoor deze leefbaarder en groener wordt, wat de gezondheid van de bewoners ten goede komt.

Website
Facebook

CAD heeft een huis in Laken waar 4 volwassen personen wonen met een licht verstandelijke beperking. Het huis heeft een grote tuin die CAD semipubliek wil maken. Samen met de buurt en organisatie KWB Laken wil CAD deze semipublieke ruimte aantrekkelijker maken en er meer leven inblazen door verschillende activiteiten te organiseren: de tuin verfraaien, een muurschildering maken, activiteiten en tussentijdse ontmoetingen organiseren, een fietsherstelplaats,… Doel is dat buurtbewoners en cliënten elkaar beter leren kennen. De tuin wordt een plek waar enerzijds mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten en anderzijds de semipublieke ruimte kunnen gebruiken.

Website

In Haren heeft vzw De Ark te Brussel al jaren een graasweide met enkele dieren die zorg krijgen van de bewoners, personen met een zorgnood. De Ark vatte het plan op om de weide te upgraden naar een toegankelijke, groene zorgtuin waar niet alleen de bewoners actief op ontdekking kunnen gaan maar ook kinderen en jongeren, ouderen, mensen met een psychische kwetsbaarheid, buurtbewoners en -vrijwilligers,...
Het doel van het project is om tegen de lente van 2024 de groene zone in de Keelbeekweg om te vormen naar een biodiverse zorg- en beleeftuin toegankelijk voor de Harenaar. Een plek waar mensen tot rust kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten en die uitnodigt om op ontdekking te gaan, te voelen, te ruiken, te kijken en vooral om te ervaren.

Website
Facebook

Met het project ‘De Welvaartkringloop’ wil de Welvaartkapoen d.m.v. een participatief proces de mensen uit de buurt de tools geven om zelf bij te dragen aan de circulaire economie.
Door het opstarten van een (deels gratis) 2de handswinkel en -uitleendienst, gecombineerd met een Repair Café en het organiseren van workshops, wil de vzw extra tewerkstellingsmogelijkheden scheppen en een sociale ruimte creëren waar iedereen terecht kan. Indien mogelijk zal het concept opgestart worden op een nieuwe locatie die een verlengde wordt van hun dienstencentrum, maar daarnaast zal het ook (deels) bestaan in elk van hun huidige locaties: in de winkel van hun naaiatelier, in hun Repair café in de Korenbeeksite en in hun LDC Het Begin.

Website
Facebook

De Kriekelaar in Schaarbeek wil van haar tuin een aantrekkelijke semipublieke ruimte maken. Het gemeenschapscentrum zal gedurende 3 weken in de zomer van 2023, telkens van woensdag tot zondag, haar tuin actief openstellen en promoten als een toegankelijke en gedeelde ruimte. Met deze ‘open tuin’ weken wil De Kriekelaar een hefboom creëren om de plek bekend te maken, bezoekers aan te trekken en hen te motiveren zelf initiatief te nemen. Bezoekers, verenigingen, buurtbewoners geven mee vorm aan het programma, wat ze in de tuin willen doen en welke functie(s) deze ruimte moet krijgen. Die participatie heeft als doel om betrokkenheid, enthousiasme en verantwoordelijkheid te creëren die ook na die 3 weken kan nazinderen in een duurzamer verhaal dat doorloopt tot en met de zomer van 2024.

Website
Facebook

GBS De Knipoog in Sint-Jans-Molenbeek is gelegen in een doodlopende straat, omgeven door appartementsgebouwen. Naast de school ligt een publieke doorgang met een kleine speeltuin die tijdens de schooluren gebruikt wordt door de school en na de schooluren ook benut wordt door een aantal buurtbewoners. GBS De Knipoog wil er graag een mooie moestuin inrichten samen met de buurt, ouders en de leerlingen van de school. Zo kan dit een plek worden waar ruimte is voor verbinding, open communicatie en samenhang. Er zouden ook 2 pingpongtafels geplaatst worden, om op een actieve en sportieve manier de intergenerationele dialoog te bevorderen en de buurt samen te brengen. Een gedeelde serre, die gerealiseerd wordt samen met verschillende partners uit de buurt, kan er voor zorgen dat dit ook tijdens de wintermaanden een plek kan zijn waar verbinding centraal staat.

Website

‘CARTE BLANCHE’ is een nieuwe gedeelde ruimte aan de voetgangerszone (Anspachlaan) in het centrum van Brussel. Individuele burgers, collectieven en sociale organisaties krijgen er ‘CARTE BLANCHE’ om samen stad te maken en/of stadsprojecten te ondersteunen. Het project richt zich prioritair op initiatieven van kwetsbare Brusselaars en/of mensen die deze projecten willen ondersteunen door activiteiten te organiseren. 'CARTE BLANCHE' bestaat uit twee ruimtes: een eventruimte en een incubatieplek.De eventruimte heeft een dubbele functie. Overdag is het een coworking-plek. Na de werkuren wordt de ruimte opgesteld voor expo’s, try-outs, fundraisers, feestjes, … De incubatieplek wordt voor korte periodes (een paar weken tot een paar maanden) ter beschikking gesteld van kwetsbare Brusselaars die hun projecten willen uittesten.

Website
Facebook

Vierwindentuin OPEN in Sint-Jans-Molenbeek speelt in op het gebrek aan publiek toegankelijke ruimte waar buren elkaar op een aangename en (verkeers)veilige manier kunnen ontmoeten. De Vierwindentuin wil een plek zijn waar buren elkaar echt kunnen ontmoeten en kunnen spelen en delen in een veilige en groene ruimte. Verborgen achter een kleurrijke poort, biedt de Vierwindentuin een overdekte en open buitenruimte. Dit maakt het mogelijk om er socio-culturele, educatieve en sportieve activiteiten te organiseren en te tuinieren in alle weersomstandigheden. Het doel is om de tuin maximaal open te stellen voor buren en verenigingen uit de buurt om op die manier de openheid naar elkaar te vergroten en niet langer naast maar met elkaar te leven.

Facebook

Met BIZET BIZAR BEWEEGT gaat MUS-E aan de slag met Parking Bizet en betrekt daarbij de leerlingen van 4 nabijgelegen Nederlandstalige scholen in Anderlecht. Onder begeleiding van professionele kunstenaars worden participatieve trajecten opgestart. Vanuit verschillende artistieke invalshoeken geven kinderen zelf invulling aan deze plek. Kinderen, leerkrachten, ouders, buurtbewoners en alle partners krijgen zo de kans om een voorbeeld te geven van hoe een open (rest)ruimte (be)leefbaar kan worden gemaakt. Samen bouwen ze deze voormalige parking om tot een doorwaadbare ruimte voor ontmoeting en creatie.

Website
Facebook

In het Bûûmparck Van Praet In Neder-Over-Heembeek installeren de Bûûmplanters van NoWayBack de Van Praetbarak.  Met de barak willen ze de plek dynamiseren en bekender te maken bij Brusselaars als een open, groene ontmoetingsplek en recreatieve ruimte. Bûûmplanters wil Brusselaars met diverse achtergronden samenbrengen en natuurliefhebbers in Neder-Over-Heembeek aanspreken. Het project bevat een aantal interventies met permanent resultaat en een aantal tijdelijke creatieve ateliers en workshops met een duidelijke band naar de plek en natuur. De geplande activiteiten zijn participatief en educatief en deelname is gratis om iedereen de kans te geven om te participeren. Op de site wordt zoveel mogelijk met natuurlijke en gerecupereerde materialen gewerkt.

Website
Facebook

Het project omvat de aanleg van een natuurlijke en ecologische poel op een terrein van bijna 2.700 m² in Anderlecht. De poel zal deel uitmaken van een bestaand grootschalig collectief groente- en bostuinproject volgens de principes van permacultuur. Dit project wil bijdragen aan de verbetering van het ecosysteem en ook het regenwater opvangen dat momenteel van de ondoordringbare kleigrond afloopt naar het voetpad en in de stadsriolering terechtkomt. Deze afvloeiing brengt een hoeveelheid sediment mee dat op het braakliggende terrein behouden kan worden. De poel wordt ook gezien als een educatief instrument en een plek waarrond mensen elkaar kunnen ontmoeten of tot rust kunnen komen. De poel zal eveneens bijdragen tot de vorming van een netwerk van watervoorzieningen, die van essentieel belang zijn voor de plaatselijke fauna en flora en kan op die manier bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit.

Facebook

Het project ‘De ezel van Djoha’ van Samen voor Morgen vindt zowel plaats in het gebouw ‘Decock97’ (een leegstaand gebouw dat verschillende organisaties tijdelijk kunnen gebruiken) als in de publieke ruimte in de wijk.
Het project is gebaseerd op een humoristisch verhaal over een ezel die in wijken zwerfvuil opraapt, terwijl de bewoners hem met veel nieuwsgierigheid nakijken en zich afvragen waarmee hij bezig is. Djoha wil de mensen iets leren over het opkuisen van de eigen wijk en het blijven onderhouden van die wijk om op die manier zorg te dragen voor de eigen wijk. Ezel Djoha heeft een missie, namelijk verloederde wijken terug schoonmaken en wijkbewoners motiveren om eigen initiatieven te implementeren in de wijk. Naast het schoonmaken van de wijk in de buurt van het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek, worden waar mogelijk bloembakken geplaatst. In het gebouw van ‘Decock97’  organiseert Samen voor Morgen educatieve activiteiten rond het thema.

Website
Facebook

Een groep buurtbewoners van het klooster in Jette wil een tot nu toe achter een lange muur verborgen kloostertuin openstellen voor iedereen. Sinds een half jaar is een groep buurtbewoners in overleg met de eigenaar en de beheerder van de site (Toestand) om deze private tuin om te vormen tot een biodivers landschap met ruimte voor ontmoeting. De buurtbewoners dromen van picknicktafels en speelelementen die ze samen willen bouwen, maar ook van een bloemenweide, vogelhuisjes, bessenstruiken,...
De tuin zou in verschillende zones ingericht worden: een plek voor ontmoeting, een plek om te zijn en een plek om te doen. Met dit project willen de initiatiefnemers tonen dat het mogelijk is om een tuin te delen en dat iedereen er zijn of haar plekje kan vinden.

Website

In het project Korenbeek in Hoog Molenbeek wil Toestand een weggeefwinkel openen met bureaumateriaal voor buurtbewoners en verenigingen die kinderen, jongeren en hun gezinnen ondersteunen in hun schoolcarrière. Toestand combineert dit met een sociale drukkerij waar mensen in (kans)armoede met een printtegoed terechtkunnen. In de sociale drukkerij/printshop biedt Toestand ook de mogelijkheid aan armoedeverenigingen om eenvoudig drukwerk gratis of tegen vrije bijdrage uit te voeren.

Website
Facebook

Circus Zonder Handen (CZH) wil samen met de jongeren van CZH een tijdelijk (tot december 2023) leegstaande hal in GC Nekkersdal (Laken) met gerecupereerd bouwmateriaal omvormen tot een overdekte trainingszaal voor parkour en tricking, die ook wordt opengesteld voor de buurt. Het is de bedoeling dat de hal een plek wordt waar de bestaande Brusselse parkour en tricking gemeenschap kan samenkomen en elkaar kan ontmoeten door samen te trainen, maar ook een plek waar alle jongeren uit de wijk welkom zijn en de kans krijgen om een nieuwe sport en misschien wel een nieuwe passie te ontdekken. Ook wil CZH met dit project de drempel verlagen voor meisjes om deel te worden van de parkour en tricking gemeenschap. De hal zal uitgebaat worden door de jongeren zelf.

Website
Facebook