Projecten 2023

Ook in 2023 werden alle ingezonden projecten beoordeeld door een jury van enthousiaste Brusselaars en professionals. Het College van de VGC kende in 2023 een Bruss-it subsidie toe aan 20 projecten.

Deze 20 projecten ontdek je binnenkort op verschillende plekken in Brussel. 
Je leest hier binnenkort ook meer over de projecten. 

De initiatiefnemer streeft ernaar een collectieve moestuin aan te leggen in de binnentuin van een bouwblok met sociale woningen in de Sint-Katelijnewijk in het centrum van Brussel. Bij de aanleg van de moestuinen worden zo veel mogelijk principes van circulaire economie toegepast.
Dit biologische kweekproject, gebaseerd op permacultuur, heeft als doel jongeren uit de buurt actief te betrekken bij het planten en onderhouden van gewassen. Op die manier wil dit participatieve project zowel bijdragen tot duurzame voeding als tot het creëren van duurzame sociale relaties in de buurt.

Met het project ‘Binnentuin waait open’ wil de school verder bouwen op het eerste Bruss-it project uit 2021. De school wil de leerervaringen nog verdiepen en zo ook zichzelf als lesgever uitdagen om binnen- en buitenlessen en binnen- en buitenomgeving maximaal met elkaar te verbinden. Daarenboven wil de school ook nieuwe mensen betrekken bij het project en hun eerdere opgedane kennis rond ‘outdoor learing’ delen. Dit project dient ook om de binnentuin verder te vergroenen door milieubewust en duurzaam in te staan voor het tuinbeheer samen met de bewoners van het centrum De La Salle, waar de tuin gelegen is.

Website

In navolging van het Bruss-it project uit 2021 gaat Canal It Up verder met het proper en toegankelijker maken van het kanaal, om er zo ook een ontmoetingsruimte van te maken. Hiervoor organiseert Canal It Up naast de kajaktochten nu ook tochten met fietscatamarans waaraan ook grotere groepen burgers, organisaties en scholen kunnen deelnemen. Scholen kunnen deelnemen aan zero-waste workshops, vaartochten of DUO-vaartochten. Verder installeert Canal It Up ook recyclagekunstwerken in de openbare ruimte, evenals drijvende platforms om watervogels een eigen plekje te geven én zichtbaarder te maken in de stad.

Website
Facebook
Instagram

In een oude suikerraffinaderij in Sint-Jans-Molenbeek, waar Cassonade via een eerder Bruss-it project al een gemeenschapsrestaurant organiseerde, voorziet Cassonade nu een participatieve keuken. De keuken wordt opengesteld voor mensen die moeilijk aansluiting vinden bij de Brusselse arbeidsmarkt. Het idee is om er een participatieve of gedeelde keuken van te maken, buiten de gebruikelijke openingsuren van Cassonade als eetgelegenheid en ontmoetingsplek. De keuken omvat zowel de verschillende kooktradities waarin de koks zijn opgegroeid, als modernere fusionstijlen. Om dit te realiseren zal Cassonade een betere uitrusting voorzien in de keuken en zullen enkele regels en procedures worden opgesteld met het oog op gedeeld gebruik.

Website
Facebook

De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Jette wil met haar project ‘buiten de lijntjes’ een dubbel doel realiseren. Zo wil de bib enerzijds de Nederlandse taalvaardigheid van kinderen verhogen en anderzijds de affiniteit met natuurbeleving versterken. Met haar Zadenbib, Plantotek en de lezingen- en wandelingenreeks ‘Natuur in Jette’, gaat de bib verder op een eerder ingeslagen weg.
Dit project heeft als doel om een kruisbestuiving te realiseren tussen natuur en taal. De bib maakt gebruik van de bestaande infrastructuur om opportuniteiten, menselijke inbreng en ervaringen maximaal te laten renderen. De bib is ervan overtuigd dat een groene omgeving de beste inspiratieplek is voor spel, verhalen en creatie en op die manier zowel taalvaardigheid als vertrouwdheid met ecologische thema's stimuleert.

Website
Facebook

In 2022 startte Goodplanet met behulp van verschillende partners het Vlinderbos in Anderlecht op. Samen met deelnemers uit verschillende doelgroepen werkte Goodplanet aan de eerste opbouw van ‘nesten’, spelelementen waarbij men creatief aan de slag gaat met diverse vaardigheden zoals muziek, theater, etc. Het Vlinderbos bevindt zich nog in zijn jongste fase, maar is speelklaar voor groepen sinds eind september 2023. Nu de eerste resultaten zichtbaar zijn, wil Goodplanet ook de hand reiken naar de buurt en van het bos bij uitstek een plek voor iedereen maken. Goodplanet wil daarom een faciliterende, coördinerende en begeleidende rol op zich nemen voor iedereen die ideeën heeft. Die ideeën kunnen zeer divers zijn: een buurtfeest organiseren, buiten spelen, iets maken in het bos, herbruiken van afgedankte spullen,…. Het doel is om een dynamische en constant veranderende plek te creëren waar elke buurtbewoner zijn ideeën kan realiseren.

Website
Facebook
Instagram

Groot Eiland wil binnen haar stadslandbouwluik meer inzetten op sensibilisering rond lokaal en biologisch geteeld voedsel. Daarom zal Groot Eiland systematisch toegankelijke en betaalbare diners organiseren op hun velden, verspreid over het Brusselse Gewest. In Jette en Ganshoren beschikt Groot Eiland over drie velden. Midden in de stad heeft Groot Eiland toegang tot vier stadsakkers. Op deze locaties zal een chef-kok seizoensgebonden velddiners bereiden. Dit kan gepaard gaan met workshops waarin deelnemers zelf mee koken en zo ook hun kennis over de lokale en biologische landbouw kunnen bijschaven.

Website
Facebook

Voor de vierde keer wordt er op 25 april 2024 een tuinmarkt georganiseerd in GC Essegem te Jette. Buurtbewoners kunnen er eigen planten en plantgoed aanbieden of ruilen met andere inwoners. Bezoekers kunnen er bovendien een aantal leuke workshops volgen. Zo kan je er onder meer leren hoe je je eigen duurzame zeep maakt. Daarnaast zal er informatie over tuinieren gedeeld worden door echte hoveniers en zullen verschillende organisaties, zoals de Zadenbib en CSA CourJette, een woordje uitleg geven. De tuinmarkt is de ideale ontmoetingsplek voor iedereen met interesse in het zaaien, telen of verzorgen van planten, kruiden en bloemen. Het project zal zo bijdragen aan een groenere en gezondere wijk.

In navolging van het Playcationproject uit 2023 wil de initiatiefnemer het participatieve permacultuur design project verderzetten en verdiepen. Het project heeft zowel een speelse als een educatieve waarde, gaande van het aanplanten van een voedselbos, over het bouwen van een netwerk van watertorens, het starten van een plantenkwekerij, het realiseren van een buurtcompost tot het bouwen van aquaponics. Doel van het project is dat kinderen, organisaties en andere Brusselaars een speelterrein hebben waar ze zich met ecologie kunnen verbinden. Op die manier wordt ook kennis opgebouwd rond ecologie, lokale stedelijke landbouw en de bijhorende theoretische kaders.
Het project wil een lange termijnverbinding aangaan met de buurt. Hierbij zullen bewoners zelf een deel van de tuin helpen onderhouden en er een levendige plek van maken aan de hand van allerlei activiteiten doorheen het jaar.


Facebook

Het project ‘Groene Actie’ is een opvolger van het Bruss-it project uit 2021. De moestuin is nog steeds actief en is een plek in de buurt geworden waar mensen samenkomen om planten en kruiden te zaaien, te planten, te verzorgen of te plukken, maar ook om elkaar te ontmoeten. ‘Groene actie’ bouwt verder op deze ervaringen. Er komen composteringsworkshops om samen compost te creëren, duurzame kooklessen die voor meer ontmoeting zorgen tussen de deelnemers en de andere buurtbewoners, workshops conserven maken en voedsel bewaren en gemeenschapsbijeenkomsten zoals open tuindagen, potluckmaaltijden,…

Facebook

Het Jorezplein in Kuregem is in volle transitie. Het plaatselijk wijkcomité Clemenceau, waar ook Lokaal Dienstencentrum Cosmos deel van uitmaakt, zet hier mee zijn schouders onder. Een aantal aanpassingen en herstellingen zijn reeds gebeurd of in opstartfase. Met behulp van dit project kan deze plek ook echt uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor de buurt. Zo wil het dienstencentrum naast het installeren van een petanqueterrein ook een moestuin voor de buurtbewoners creëren. Daarnaast zullen bloemenperken aangelegd worden rond alle bomen op het plein, die op hun beurt een voedselbron vormen voor de bijenkolonie die geïnstalleerd zal worden op het dak van het dienstencentrum. Er komt ook een pleinfeest om iedereen te laten kennismaken met het project.

Website
Facebook

Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg Noord kiest ervoor om een zorgzame actieve buurt te creëren. Dit wil het dienstencentrum realiseren aan de hand van het project ‘De buurtoven van Orban’. De oven zal geïntegreerd worden in de openbare moestuin van de Hof van Orban, een semipublieke ruimte gelegen in de Orbanlaan in Sint-Pieters-Woluwe. De bouw van de oven wil het dienstencentrum op duurzame wijze realiseren door gebruik te maken van gerecycleerde materialen. Deze plek met oven kan dienst doen als een ontmoetingsplek voor de hele buurt.

Website
Facebook

De publiek toegankelijke tuin van het MigratieMuseumMigration is onderdeel van het park van de kleine Zenne. De helft van de tuin is reeds volledig onthard en beplant, de andere helft zal met dit project worden aangepakt. MigratieMuseumMigration zal er met de hulp van de buurtbewoners en met de hulp van het buurt-wijk-houtatelier deze plek onderhanden nemen.
Om dit te realiseren worden er tafels en banken gemaakt in het houtatelier, evenals een koffie-Romacaravan. Het tuinproject zal worden ingebed en gekoppeld aan allerlei activiteiten die het samenleven in de buurt bevorderen.

Website
Facebook
Instagram

De Bûûmplanters voeren sinds 2016 systematisch kleinschalige natuurprojecten uit verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoewel de lokale context, ambities en inhoud van deze projecten variëren bestaat er een duidelijke overlap in de uitdagingen waarmee de dagelijkse beheerders worden geconfronteerd.

Met dit project willen de Bûûmplanters gedurende een periode van twee jaar een kleinschalig ondersteuningstraject testen en uitrollen voor de betrokken beheerders. Concreet omvat dit de levering van plant- en zaaigoed, bouwmateriaal en -plannen voor stadsmeubilair, de installatie van regenwateropvangsystemen, gezamenlijke opleidingsmomenten over ecologisch beheer en een uitleendienst voor basismateriaal.

Website
Facebook
Instagram

De kwetsbare bezoekers van het dagcentrum in de humanitaire HUB aan de Havenlaan rusten doorgaans uit in het Tour & Taxis park. Sommige andere parkgebruikers ervaren dit echter als overlast. Ruimteveldwerk streeft ernaar om met deze kwetsbare groep aan de slag te gaan en tegelijkertijd andere parkgebruikers te betrekken.

Zo wil Ruimteveldwerk samen met diverse parkgebruikers op zoek gaan naar tijdelijke en kleinschalige interventies die de buitenruimte gezelliger maken. Deze interventies kunnen voor positieve interacties zorgen tussen de verschillende gebruikers en passanten van het park.

Website
Facebook
Instagram

Toestand streeft er met het In Limbo project naar om op lokale schaal de schakel te vormen tussen organisaties die zich willen ontdoen van materiaal en organisaties die er nood aan hebben. Naast een online platform dat directe uitwisselingen van materialen faciliteert, biedt In Limbo ook een magazijn aan waar gebruikte materialen wachten op een nieuw leven. Op dit moment werkt In Limbo samen met meer dan 500 partners, waar materialen worden opgehaald en herverdeeld. In Limbo maakt gebruik van een systeem van vrije bijdragen. Dankzij dit systeem behouden organisaties toch toegang tot de materialen die ze nodig hebben voor hun activiteiten. In Limbo wil een platform zijn waar elke vereniging uit de Brusselse sociaal-culturele sector, maar ook (kunst)scholen en overheidsinstellingen zich kunnen voorzien van benodigde materialen en waar elke Brusselaar met zijn nog bruikbare materialen terecht kan.

Website
Facebook
Instagram

Van 17 mei tot 2 juni 2024 keert ‘Dibs Ninoofsepoort’ terug voor een derde editie. Het festival nodigt kunstenaars uit om in en rond de openbare ruimte te werken, in dialoog met de plaats en haar bewoners. Maatschappelijke organisaties, kunstenaars, muzikanten, bewoners, en culturele instellingen worden uitgenodigd om deel te nemen.

Het festival is gecentreerd rond een tentoonstelling die zich niet alleen ontvouwt in de publieke ruimte, maar ook privéruimtes betrekt. Veduta wil kunst verbinden met de lokale bewoners, een platform bieden aan jonge, inspirerende kunstenaars, sociale en culturele participatie stimuleren, bijdragen aan debatten rond openbare ruimte en de diversiteit van Brussel vieren.

Gedurende drie weken worden er verscheidene evenementen georganiseerd, van concerten en performances tot installaties en een marktje.

Website
Facebook
Instagram

Velt Samentuin Koekelberg wil een bestaande collectieve tuin nieuw leven inblazen met behulp van Brusselse partnerorganisaties, om zo de betrokkenheid van de lokale gemeenschap te vergroten. Activiteiten zoals moestuinpermanentie, workshops, bloemenverdeling voor buurtbewoners, open tuindagen en gezamenlijke werkdagen worden opengesteld voor de buurt. Het doel is om de groene ruimte structureel toegankelijk te maken en tegelijkertijd verwaarloosde gebieden, zoals zones met zwerfvuil en ongebruikte terreinen, aan te pakken met als uiteindelijk doel een bloeiende buurttuin te creëren waar iedereen welkom is.

Website
Facebook

Basisschool De Schatkist, dagcentrum De Ark en Huis De Klink slaan de handen in elkaar om samen te groeien. Door gezamenlijk planten, bomen en kleine dieren te verzorgen, wil de school vroeg contact tussen kinderen en mensen met een mentale beperking bevorderen, wat leidt tot wederzijds respect en genegenheid. Tegelijkertijd streeft de school ernaar de speelplaats groener te maken zodat ook kinderen en gezinnen uit de buurt kunnen genieten van de natuur en het zien groeien van groenten en fruit. Samen met de betrokken partners wil de school bomen, groenten, kippen en konijnen verzorgen. Op die manier hoopt de school zowel de toenadering tussen beide groepen te bewerkstelligen, alsook het opbloeien van kinderen en mensen met beperking te stimuleren.

Website

Het Willemsfonds en SpeakEasy BXL werken samen aan een poëtische, meertalige, verwonderlijke en activerende wandeling op de begraafplaats van Sint-Jans-Molenbeek en in het Bronnenpark in Sint-Lambrechts-Woluwe. Op deze twee relatief onbekende groene plekken in Brussel willen ze iedereen bereiken die geïnteresseerd is in sociaal-culturele activiteiten in de buitenlucht. De Promenade Poetik is een wandeling die iedere deelnemer vrij kan wandelen. Met een plannetje of op goed geluk loop je door het park en vind je dichters, performers, muzikanten of activiteiten die in het park staan opgesteld. De performances zijn meertalig of niet-talig en laagdrempelig. Op deze manier is het mogelijk om op een ludieke manier de groene voorziening te ontdekken en in aanraking te komen met Brusselse dichters/performers en hun werk.

Website Willemsfonds BHG
Website Speakeasy BXL
Facebook Willemsfonds BHG
Facebook Speakeasy BXL