Wat is Bruss-it?

Thema van de projectoproep

Met het participatietraject Stadspiratie bracht de VGC in 2020 zoveel mogelijk Brusselaars samen om het strategisch meerjarenplan van de VGC  mee vorm te geven. Stadspiratie leverde maar liefst 1.130 ideeën op voor de stad. Veruit de meeste ideeën gingen over de thema’s ‘Duurzame en leefbare stad’ en ‘Meedoen en samen maken’.

Met Bruss-it steunt de VGC projecten van Brusselse stadsmakers met goesting. De projectoproep Bruss-it bouwt verder op de ideeën uit Stadspiratie en heeft als thema Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad.

Je kunt een project uitwerken op basis van één of meer ideeën uit Stadspiratie. Bekijk hier een aantal voorbeeldideeën uit Stadspiratie

Heb je zelf een ander idee dat je graag uitwerkt tot een project? Dat kan ook, zolang het maar aansluit bij het thema van de oproep.

Een project moet passen in minstens een van deze clusters:

 • SHARE-IT (DELEN): toegankelijke projecten om eigen en semipublieke ruimte en materiaal te delen, te lenen of samen te gebruiken. Bijvoorbeeld eigen tuinen of (buiten)ruimtes actief openstellen, gedeeld materiaalgebruik stimuleren of organiseren.
 • REUSE-IT (HERGEBRUIKEN): laagdrempelige projecten waarin mensen samen aan de slag gaan met recuperatiemateriaal of voorwerpen een tweede leven of een nieuwe bestemming geven. Bijvoorbeeld regenwater recupereren om een gemeenschappelijke tuin te onderhouden, voedseloverschotten hergebruiken, recup- en repairateliers opzetten.
 • GREEN-IT (VERGROENEN): toegankelijke projecten van buurtbewoners of verenigingen die samen de onmiddellijke leefomgeving vergroenen. Bijvoorbeeld samen tuinieren, een streepje groen aanbrengen.
 • ACTIVATE-IT (ACTIEF ONTDEKKEN): projecten die de publieke ruimte, zoals straten, pleinen, water en groene ruimte, (her)ontdekken en activeren. Bijvoorbeeld mensen laagdrempelig de weg wijzen naar groen en water in de stad. Of speelstraten, tijdelijke invullingen die tonen wat je met de publieke ruimte kunt doen, gevel- en praatbanken.

De oproep richt zich tot individuen, verenigingen, organisaties, groepen van burgers en burgercollectieven. Het gaat over initiatieven die van onderuit groeien en die aanzetten tot ontmoeten en uitwisselen.

Bekijk hier de volledige oproep 2023

   Beoordeling van je projectaanvraag 

   De jury beoordeelt je projectaanvraag op basis van deze criteria:

   • de mate waarin je project aansluit bij het thema en bij minstens een van de inhoudelijke clusters van de projectoproep (weging 30%);
   • de participatieve aanpak, de mate waarin je doelgroep je project mee uitwerkt (mede-eigenaarschap) en de mate waarin je partnerschappen de Brusselse bevolking weerspiegelen (weging 20%);
   • de mate waarin je initiatief oog heeft voor Brusselaars in een kwetsbare situatie (weging 20%);
   • de duurzaamheid van je project: de mate waarin je project ook na de projectperiode een blijvende impact heeft of verdergaat of de aandacht die je besteedt aan sociale duurzaamheid (weging 15%);
   • de realistische en concrete uitwerking (bijvoorbeeld: stappenplan, beschrijving van verwachte resultaten), timing en budget (weging 15%).

   Per project geeft de VGC tot 15.000 euro subsidie. Ook kleinschalige initiatieven voor een lager subsidiebedrag komen in aanmerking.

   Geef aan in welke categorie je een project indient:

   • Categorie 1: projecten tot 5.000 euro
   • Categorie 2: projecten tot 15.000 euro

   Een projectoproep in twee fases

   De oproep verloopt in twee fases:

   • Fase 1: je dient een korte projectomschrijving in 
   • Fase 2: je dient een projectaanvraag in 

   De projectoproep is afgesloten. Bekijk de projecten die in 2021, 2022 en 2023 een subsidie kregen. 

   Heb je nog vragen?

   Neem dan contact op met de cel Stedelijk Beleid:

   Downloads

   Bruss-it 2023.pdf   (pdf, 263.43 kB)
   Info toegankelijkheid

   Dit document is niet toegankelijk opgebouwd. Kunt u het niet raadplegen? Neem contact op met brussit@vgc.be voor meer informatie.