Informatie en vorming

Juni 2021

1-24/06/2021
Spotlight on SALTO
Wat?: 'Spotlight on SALTO' is een reeks online infosessies waar de mogelijkheden van de Erasmus+ Jeugd- en European Solidarity Corps-programma's worden toegelicht en de activiteiten en instrumenten van de SALTO-Resouce Centres gepresenteerd worden. Daarnaast kan je ook hun verschillende programmastrategieën ontdekken: de strategie voor inclusie en diversiteit, de strategie voor jongerenparticipatie, de strategie voor Youthpass, de Europese trainingsstrategie en de strategie voor samenwerking met naburige partnerlanden.
Meer info
 

17-18/06/2021
Creative Europe Programme Launching Conference
Wat?: Tijdens deze online conferentie wordt het nieuwe Creative Europe programma 2021-2027 gelanceerd. De belangrijkste nieuwigheden worden voorgesteld, alsook de synergieën die het nieuwe programma heeft met andere Europese subsidie-instrumenten. 
Meer info
Inschrijven

24/06/2021
Webinar: EU-strategie voor de rechten van het kind

Wat?:  De Europese Commissie heeft 10.000 kinderen om hun mening gevraagd. Uit die raadpleging komt naar voren dat kinderen binnen en buiten de EU nog steeds worden geconfronteerd met sociaal-economische uitsluiting en discriminatie op grond van hun eigen afkomst, status, geslacht of seksuele geaardheid – of die van hun ouders. De stem van kinderen wordt niet altijd gehoord en hun mening wordt niet altijd meegenomen in zaken die hen aangaan. 
De Europese Commissie wil deze problemen aanpakken door middel van een overkoepelende EU-strategie voor de rechten van het kind. De strategie moet de komende vier jaar voortbouwen op alle bestaande EU-maatregelen ter bescherming en bevordering van de kinderrechten.
Tijdens de online infosessie die VLEVA en het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseren kom je er alles over te weten. 
Meer info  
Inschrijven

24/06/2021
Online infosessie Creative Europe - Culture


Wat?: Het Europees Uitvoerend Agentschap EACEA organiseert samen met het Directoraat Generaal van de Europese Commissie (DG EAC) een online-infosessie (in het Engels) om de nieuwe financieringsmogelijkheden en aanvraagprocedure van het Creative Europe-programma - Cultuur toe te lichten.Live streaming via deze link.

30/06/2021-1/07/2021
Creative Europe Desk-Vlaanderen online informatiemarathon

Wat?: De grote lijnen van het Creative Europe 2021-2027-programma zijn gekend.
De acties van het Creative Europe-Werkprogramma 2021 zijn bekend gemaakt.
De nieuwe Creative Europe-oproepen worden stelselmatig online gepubliceerd, in het Engels, op de Funding & Tenders Portal van de Europese Commissie.
Creative Europe Desk - Vlaanderen organiseert doelgroepgerichte online infodagen om je op weg te helpen in de nieuwe Creative Europe-subsidielijnen. Voor de culturele en creatieve sectoren zijn 2 dagen ingepland.
Meer info en inschrijven

Juli 2021