Subsidie voor investeringsprojecten

De VGC wil initiatiefnemers subsidiëren voor investeringen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie rond Welzijn, Gezondheid en Gezin zoals opgenomen in het meerjarenplan. Dit subsidiekader is toepasselijk op initiatiefnemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een aanbod naar Brusselaars dat tot het bevoegdheidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin van de VGC behoort.  

De subsidies beogen minstens één van volgende doelstellingen:

1) de werking kwaliteitsvoller, duurzamer, toegankelijker, en/of veiliger te organiseren; 
2) de capaciteit van de werking uit te breiden; 
3) een erkenning te behouden of te verwerven; 
4) het aanbod te innoveren.  

Belangrijke principes

  • interactie met de buurt en partnerorganisaties; 
  • geïntegreerd, gedeeld en multifunctioneel gebruik van ruimtes;
  • integrale toegankelijkheid en de beleving van gebruikers en medewerkers; 
  • ecologische duurzaamheid en energie-efficiëntie 
  • participatie van de doelgroep en de relevante stakeholders in de ontwikkeling van het investeringsproject.

De initiatiefnemers onderzoeken cofinancieringsmogelijkheden voor het investeringsproject. Cofinanciering kan bijvoorbeeld via een aanvraag bij het Vlaams Investeringsfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), via subsidies van andere overheden en/of derden of door de inzet van eigen middelen.

Reglement

Het reglement voor de subsidiëring van investeringsprojecten binnen de beleidsdomeinen Welzijn, Gezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bepaalt onder meer 

  • de voorwaarden waaraan de initiatiefnemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor een investeringssubsidie; 
  • de uitgaven waarvoor een investeringssubsidie kan worden ingezet; 
  • de wijze van beoordeling van de aanvragen;
  • de subsidieprocedure;  
  • de wijze van uitbetaling en verantwoording van de subsidie. 

Aanvraag

Wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met ons.
U vindt onze contactgegevens in de rechterkolom.

Documenten

Meerjarenplan VGC 2021-2025   (pdf, 10.58 MB)
Info toegankelijkheid

Dit document is niet toegankelijk opgebouwd. Kunt u het niet raadplegen? Neem contact op met info@vgc.be.