Subsidie voor vormingsprojecten voor kansengroepen 2019

De VGC vindt het belangrijk om de kansen van jongeren, schoolverlaters en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te verhogen. Daarom ondersteunt zij initiatieven op het gebied van ‘vorming en beroepsopleiding’. Het accent ligt op innoverende initiatieven die betere kansen bieden op de arbeidsmarkt (werknemer, ondernemer ...).

Alle Brusselse verenigingen kunnen een aanvraag indienen.

Het project moet beantwoorden aan één of meer van de krachtlijnen van de beleidsnota Onderwijs, Vorming en Studentenzaken.

Projectaanvragen

Er zijn geen formele indieningsdata. De aanvraag voor nieuwe projecten moet ruime tijd vóór aanvang van het project worden ingediend, zodat er voldoende tijd is voor overleg, bijsturing, betrekken van andere partijen ...

Projectaanvragen komen in aanmerking naargelang de budgettaire ruimte.

Als u een aanvraag wilt indienen voor een nieuw project, of voor de voortzetting van een lopend project, contacteer dan de administratie.