Projectoproep 'Duurzame mobiliteit voor welzijns-, gezondheids- en gezinsvoorzieningen'

Met deze projectoproep wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de actieve en duurzame mobiliteit in het Brussels hoofdstedelijk gewest aanmoedigen en bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de vermindering van de CO2 uitstoot. Zo draagt de VGC ook bij aan het verhogen van de toegankelijkheid, de kwaliteit en de efficiëntie van de dienstverlening en de tevredenheid van klanten en medewerkers. 

De VGC kan een subsidie geven aan Nederlandstalige welzijns-, gezondheids- en gezinsorganisaties in Brussel om te investeren in duurzame mobiliteit.       

Denk hierbij aan:  

  • manieren om bezoekers te stimuleren om zich duurzaam te verplaatsen;  
  • dienstverplaatsingen van medewerkers; 
  • leveringen aan huis of  
  • personenvervoer als dit in het aanbod van de organisatie past.   
De oproep baseert zich op het STOP-principe: duurzame mobiliteit geeft voorrang aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Eerst Stappen, dan Trappen, vervolgens Openbaar vervoer (en deelsystemen) en dan pas Personenwagens. Wagens kunnen enkel gefinancierd worden onder strikte voorwaarden.  
 
De VGC projectoproep loopt tot 31 december 2024

Projectoproep

De projectoproep ‘Duurzame mobiliteit voor welzijns-, gezondheids- en gezinsvoorzieningen’ bepaalt onder meer:    

  • Welke duurzame mobiliteitsoplossingen in aanmerking komen voor subsidiëring;  
  • de subsidievoorwaarden;
  • de subsidieprocedure;
  • de wijze van uitbetaling en verantwoording van de subsidie.  

Lees zeker de projectoproep en contacteer ons als u vragen heeft over deze projectoproep.

Heeft u vragen over duurzame mobiliteit of nood aan ondersteuning op dat vlak? Neem dan zeker een kijkje in de infofiche op de website van Leefmilieu Brussel. U vindt er linken naar contactgegevens en websites. Let wel op: de aankoopcentrale MobiClick is niet bestemd voor vzw's. 

Indienperiode

01-10-2023
-
31-12-2024