Projectoproep 'Verduurzaming van welzijns-, gezondheids- en gezinsinfrastructuur'

Organisaties kunnen financiële ondersteuning krijgen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor investeringen die hun infrastructuur ecologisch verduurzamen, het energieverbruik verminderen of bij investeringen in hernieuwbare energie. Hiermee verlaagt de energiefactuur, waardoor er meer werkingsmiddelen vrijkomen voor de dagelijkse werking, zorg en hulpverlening naar Brusselaars. Deze projectoproep is van toepassing op alle Nederlandstalige organisaties in welzijn, gezondheid en gezin in Brussel met een vestigingsplaats en werking in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

De VGC verwacht dat u cofinancieringsmogelijkheden voor het project onderzoekt bijvoorbeeld via VIPA Klimaatsubsidies of Renolutionpremies.

De VGC-projectoproep loopt tot 31 december 2024.  

Projectoproep

De projectoproep ‘Verduurzaming van welzijns- gezondheids- en gezinsinfrastructuren’ bepaalt onder meer:   

  • wanneer een energiescan is vereist
  • welke ingrepen en uitgaven kunnen gesubsidieerd worden 
  • welke gebouwen in aanmerking komen 
  • de subsidievoorwaarden 
  • de subsidieprocedure 
  • de wijze van uitbetaling en verantwoording van de subsidie. 

Lees zeker de projectoproep en contacteer ons als u vragen heeft.   

Indienperiode

01-08-2023
-
31-12-2024