Subsidie voor samenwerkingsverbanden LDC: structurele samenwerking

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)  wil de structurele samenwerking tussen lokale dienstencentra aanmoedigen om de kwaliteit van de werking en dienstverlening van de Brusselse lokale dienstencentra te garanderen en te verhogen. Lokale dienstencentra die voor onbepaalde tijd rond vooropgestelde thema’s zullen samenwerken, kunnen een aanvraag indienen voor een werkingssubsidie voor hun structureel samenwerkingsverband. Hiermee wil de VGC lokale dienstencentra de kans geven om binnen een samenwerkingsverband een visie uit te werken op langere termijn. 

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan zijn: 

  • Uitgeschreven motivering van het vooropgestelde voortraject met mogelijke thema’s waarrond kan samengewerkt worden vanuit de deelnemende LDC;
  • Vooropgestelde start- en eindmoment van het voortraject naar een structurele samenwerking; 
  • Kostenraming van het voortraject