Subsidie voor welzijnsinitiatieven 2021

De VGC bouwt aan een sterk lokaal sociaal beleid in Brussel. De toegankelijkheid en kwaliteit van het welzijnsaanbod staan centraal. Er is ook ruimte voor innovatie. Organisaties die mee willen werken aan deze doelstelling, kunnen een subsidie aanvragen bij de VGC. 

Meer informatie over andere subsidies binnen de sector Welzijn.

Aan welke voorwaarden moet het initiatief voldoen?

Om voor subsidiëring door de VGC in aanmerking te komen, moet de begunstigde kunnen aantonen dat het initiatief minstens aan de volgende criteria voldoet:

  • Nederlandstalig georganiseerd zijn en hoofdzakelijk het Nederlands gebruiken in de werking en in de communicatie
  • bijdragen tot de welzijnsverhoging van ieder die gebruik wenst te maken van de Nederlandstalige welzijnsvoorzieningen in het Brussels hoofdstedelijk gewest door het aanbieden van hulp-en dienstverlening
  • rekening houden met de Brusselse grootstedelijke context
  • aansluiten bij de beleidsopties Welzijn van de VGC

Wil u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie? Raadpleeg dan zeker de documenten in de rechterbalk of neem contact met ons op.


Indienperiode

15-04-2021
-
01-01-2022