Subsidies voor infrastructuur

Het realiseren van een laagdrempelig en kwaliteitsvol netwerk van welzijnsvoorzieningen gaat samen met duurzame infrastructuur.

De VGC draagt hiertoe haar steentje bij door investeringssubsidies toe te kennen aan  Nederlandstalige welzijnsvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

We vragen subsidievragers om te onderzoeken of projecten ingediend kunnen worden in cofinanciering. Cofinanciering kan bijvoorbeeld via een aanvraag bij het Vlaams Investeringsfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, via subsidies van andere overheden of door de inzet van eigen middelen. 

Wil u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie? Raadpleeg dan zeker volgende documenten in de rechterbalk.

Subsidie aanvragen?


Contacteer ons voor meer informatie. Raadpleeg de contactgegevens in de rechter balk.