Subsidies voor infrastructuur

Het realiseren van een laagdrempelig en kwaliteitsvol netwerk van welzijnsvoorzieningen gaat samen met duurzame infrastructuur.

De VGC draagt hiertoe haar steentje bij door investeringssubsidies toe te kennen aan  Nederlandstalige welzijnsvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

We vragen subsidievragers om de nodige inspanningen te leveren om projecten in te dienden die gebeuren in cofinanciering. Dit kan bijvoorbeeld via een aanvraag bij het Vlaams Investeringsfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden, via subsidies van andere overheden of door de inzet van eigen middelen.

Wil u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie? Raadpleeg dan zeker volgende documenten

Subsidie aanvragen?

 • Vul dit aanvraagformulier in.
  • Digitaal: stuur het formulier naar welzijn.gezondheid@vgc.be.
  • Per post: bezorg het aan:
   Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
   Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel


Contacteer ons voor meer informatie. Raadpleeg de contactgegevens in de rechter balk.