Subsidies voor initiatieven brede jeugdhulp - werkjaar 2022

Het welzijn van de jongste generaties Brusselaars is erg waardevol. De VGC flankeert het Vlaamse jeugdhulpbeleid. Dit betekent dat de VGC initiatieven stimuleert die zich richten op specifieke Brusselse uitdagingen binnen de sectoren van de integrale jeugdhulp. Aandacht voor de meest kwetsbaren onder hen is hierbij belangrijk. 

Meer informatie over andere subsidies binnen de sector Welzijn.

Aan welke voorwaarden moet het initiatief voldoen?

Om voor subsidiëring door de VGC in aanmerking te komen, moet de begunstigde kunnen aantonen dat het initiatief minstens aan de volgende criteria voldoet:

  • Nederlandstalig georganiseerd zijn en hoofdzakelijk het Nederlands gebruiken in de werking en in de communicatie;
  • Bijdragen tot de welzijnsverhoging van ieder die gebruik wenst te maken van de Nederlandstalige welzijnsvoorzieningen in het Brussels hoofdstedelijk gewest door het aanbieden van hulp-en dienstverlening;
  • Rekening houden met de Brusselse grootstedelijke context;
  • Aansluiten bij de beleidsopties Welzijn van de VGC.

Wil u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie? Raadpleeg dan zeker de documenten in de rechterbalk of neem contact met ons op.

Indienperiode

01-12-2021
-
30-11-2022