Subsidies voor initiatieven woonzorg en ouderenwelzijn - werkjaar 2022

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vergrijst en verzilvert. De zorg voor de Brusselse ouderen en personen met een extra zorgnood is ook een belangrijke zorg voor de VGC. De VGC ondersteunt organisaties die zich inzetten voor het welzijn van deze Brusselaars. De VGC flankeert het Vlaamse woonzorgbeleid. Organisaties kunnen bij de VGC een subsidie aanvragen voor initiatieven die inspelen op specifiek Brusselse uitdagingen inzake woonzorg en ouderenwelzijn.

De VGC ondersteunt Vlaams erkende lokale dienstencentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via een specifieke procedure in uitvoering van het Vlaamse Woonzorgdecreet.

Meer informatie over andere subsidies binnen de sector Welzijn.

Aan welke voorwaarden moet het initiatief voldoen?

Om voor subsidiëring door de VGC in aanmerking te komen, moet de begunstigde kunnen aantonen dat het initiatief minstens aan de volgende criteria voldoet:

  • Nederlandstalig georganiseerd zijn en hoofdzakelijk het Nederlands gebruiken in de werking en in de communicatie
  • bijdragen tot de welzijnsverhoging van ieder die gebruik wenst te maken van de Nederlandstalige welzijnsvoorzieningen in het Brussels hoofdstedelijk gewest door het aanbieden van hulp-en dienstverlening
  • rekening houden met de Brusselse grootstedelijke context
  • aansluiten bij de beleidsopties Welzijn van de VGC

Wil u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie? Raadpleeg dan zeker de documenten in de rechterbalk of neem contact met ons op.

Indienperiode

01-12-2021
-
30-11-2022