Subsidies voor lokale dienstencentra 2023-2025

Samen met de lokale dienstencentra wil de VGC inzetten op buurtgerichte zorg. Organisaties die een lokaal dienstencentrum uitbaten binnen het kader van het Vlaamse woonzorgdecreet, kunnen een subsidie aanvragen bij de VGC.

De VGC houdt bij de subsidiëring van de lokale dienstencentra rekening met de programmatienorm van de Vlaamse Gemeenschap voor de lokale dienstencentra en met een evenwichtige territoriale spreiding.  

Meer informatie over andere subsidies binnen de sector Welzijn vindt u hier.  

Aan welke voorwaarden moet het lokaal dienstencentrum voldoen?

De initiatiefnemer van het lokaal dienstencentrum voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de maatschappelijke zetel of een correspondentieadres is gevestigd in het Brussels hoofdstedelijk gewest;
  • een lokaal dienstencentrum ontwikkelen met een Nederlandstalige werking in het Brussels hoofdstedelijk gewest;
  • een rechtspersoon zonder winstgevend doel zijn;
  • de voorwaarden naleven die bepaald zijn in hoofdstuk 2 van de verordening nr. 13-02 van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Welzijn.

Wil u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie? Raadpleeg dan zeker de documenten in de rechterbalk of neem contact met ons op.