Subsidies voor projecten armoedebestrijding - werkjaar 2022

De VGC subsidieert kleinschalige gemeenschapsprojecten voor armoedebestrijding (max. 5.000 EUR) van feitelijke verenigingen en vzw's. De VGC wil projecten ondersteunen die mee gedragen worden door vrijwilligers, door en voor mensen in armoede. In deze projecten staan ontmoeting, samenwerking en emancipatie centraal. 

Deze subsidie is bedoeld voor projecten die in belangrijke mate steunen op vrijwilligerswerk en die actief bijdragen tot de maatschappelijke participatie en empowerment van mensen in armoede.

Meer informatie over andere subsidies binnen de sector Welzijn.

Aan welke voorwaarden moet het initiatief voldoen?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet het project inhoudelijk voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

 • Het project is uitgewerkt op maat van de Brusselse grootstedelijke context.
 • Het project wordt in belangrijke mate gedragen door vrijwilligers.
 • Het project is gericht op de maatschappelijke participatie en empowerment van mensen in armoede:
  • De organisatie zet in op een actieve betrokkenheid van mensen in armoede doorheen het project.
  • Het project versterkt de competenties van mensen in armoede en hun omgeving.
  • Het project versterkt het sociaal netwerk van mensen in armoede en verlaagt de drempel naar een breder sociaal netwerk.
 • Het project sluit aan bij de Visietekst Armoedebestrijding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 27 maart 2014.

  Wil u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie? Raadpleeg dan zeker de documenten in de rechterbalk of neem contact met ons op.

  Indienperiode

  01-12-2021
  -
  30-11-2022