Subsidies voor projecten voor personen met een handicap - indiendatum 30/4/2024

De VGC wil er mee voor zorgen dat Brusselaars met een (vermoeden van) handicap de weg vinden naar de juiste hulp en ondersteuning én dat zij op een gelijke manier kunnen deelnemen aan het bruisende Brusselse gemeenschapsleven. Inclusie en toegankelijkheid staan centraal in het subsidiebeleid van de VGC. Zowel organisaties binnen als buiten de sector ‘personen met een handicap’ kunnen hiervoor subsidies aanvragen.  

Subsidievoorwaarden

Projectsubsidie voor welzijnsvoorzieningen

Welzijnsvoorzieningen kunnen een subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan minstens één van volgende doelstellingen:

- Brusselaars met een handicap of vermoeden van handicap informeren en toeleiden naar de passende hulp, zorg en ondersteuning
- de zorgcontinuïteit voor jongvolwassenen met een  handicap of vermoeden van handicap versterken bij de overgang van jeugdhulp naar volwassenheid
- bijdragen tot een cultuursensitief hulp-, zorg- en ondersteuningsaanbod voor Brusselaars met een handicap of een vermoeden van handicap
- de persoonlijke netwerken van mensen met een handicap versterken waardoor:
        * ze hun plek gelijkwaardig kunnen innemen in de buurt en samenleving en/of 
        * de toegang van deze Brusselaars tot de juiste zorg en ondersteuning gefaciliteerd wordt

Impulssubsidie voor inclusieprojecten voorzieningen in het n-netwerk
Met een impulssubsidie maakt u de werking van uw organisatie toegankelijker en inclusiever voor Brusselaars met een handicap of met een vermoeden van handicap. Bij deze projecten gaat u een samenwerking aan met een organisatie die handicapspecifieke expertise heeft. 

Deadlines
Het initiatief start in september 2024: indiendatum 30 april 2024.
Het initiatief start in januari 2025: indiendatum 31 oktober 2024.

Bedrag
Bedrag: maximaal 45.000 euro voor één jaar.

Meer informatie
Voor meer informatie: raadpleeg het in de rechterkolom of neem contact met ons op.

Meer informatie over andere subsidies binnen de sector Welzijn vindt u hier.

Indienperiode

01-01-2024
-
30-04-2024