n Brussel - naar homepage

Inspiratietraject Superdiversiteit in Brussel

In het voorjaar van 2019 organiseert de VGC een inspiratietraject rond superdiversiteit in Brussel.
Foto: Lies Engelen
Foto: Lies Engelen

Elkaar inspireren

Met dit initiatief wil de VGC haar brede netwerk in Brussel inspireren en bevragen rond samen werken en leven in superdiversiteit. Brussel is al geruime tijd een stad waar de meerderheid van de stadsbewoners een minderheid is. Het is een labo voor superdiversiteit, waarin heel veel ervaring is opgebouwd, maar waarin zich ook blijvende uitdagingen stellen voor professionals en burgers.

Hoog tijd dus om expertise uit te wisselen, om sterke praktijken te delen, om elkaar te inspireren en om extra noden te verkennen.

De VGC wil zo werken aan een gedeeld kader rond superdiversiteit in Brussel.

Traject
Het inspiratietraject start met een algemene sessie. Daarna zijn er twee thematische sessies.

Sessie 1: kick-off 
Deze sessie is de start van het traject, met een brede analyse en een aanzet voor een actuele visie.
Dirk Geldof, auteur van het boek ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’, geeft een inleiding over superdiversiteit en mogelijke scenario’s. Daarna is er een panelgesprek met als centrale vragen: Wat zijn de uitdagingen? Welke keuzes zijn nodig om actief om te gaan met de superdiverse realiteit in Brussel?

Meer info Sessie 1

Sessie 2: werken in superdiversiteit in Brussel op 21 mei 2019

Welke zijn de succesfactoren om als organisatie effectief te kunnen werken in een superdiverse context? Welke mindshift is hiervoor nodig? Startpunt zijn ervaringen van professionals uit de Brusselse praktijk. We maken samen een stand van zaken op en onderzoeken waar bijkomende acties nodig zijn.

Meer info en inschrijving.

Sessie 3: verbondenheid in superdiversiteit
Superdiversiteit doet nieuwe, maar ook complexere sociale relaties ontstaan. Het vraagt een waarderende benadering van verschil, maar ook verbondenheid en solidariteit. Wat zeggen de Brusselaars zelf over het samenleven in hun stad? Hoe kunnen organisaties bijdragen tot betekenisvolle verbinding en netwerken? Waar liggen nog kansen?

SAVE THE DATE: 20 juni 2019 van 9:30 uur tot 17:00 uur. Meer info volgt binnenkort.

De resultaten
Na afloop bundelen we alle resultaten en input die in het traject tot stand kwamen in een verslagboek. Dat dient als leidraad voor toekomstige ondersteuning en acties rond samenleven en diversiteit vanuit de VGC.