5 Onderwijsondersteuners in Onderwijscentrum Brussel

Vacature Type
Tijdelijke jobs
Directie
Algemene directie Onderwijs en Vorming
Niveau
Niveau B
Graduaats- of bachelor diploma
Soort contract
Contract bepaalde duur
Werkregime
Voltijds
Reageren tot en met
Als onderwijsondersteuner ga je als coach aan de slag met schoolteams. Je begeleidt hen op maat in de ontwikkeling van een sterke werking. Als onderwijsondersteuner bouw je o.a. mee aan kwaliteitsvol (taal)onderwijs, krachtige didactiek, breed leren, ouderbetrokkenheid en ontwikkel je vaardigheden bij schoolteams om te leren omgaan met diversiteit, meertaligheid, armoede.
  • Je ondersteunt en co-teacht de leerkrachten en zorgleerkrachten.
  • Je helpt mee bij het ontwikkelen van leermiddelen, tools en instrumenten voor het versterken van grootstedelijk onderwijs.