Centrumverantwoordelijke GC De Rinck

Vacature Type
Functiespecifieke examens
Directie
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport
Niveau
Niveau A
Master diploma
Soort contract
Contract onbepaalde duur
Werkregime
Voltijds
Reageren tot en met

Opdrachten

 • Je maakt het beleidsplan van het gemeenschapscentrum en het lokaal cultuurbeleidsplan mee op, volgt ze op en voert ze uit;
 • Je ontwikkelt de sociaal-culturele werking en het vrijwilligersbeleid van het gemeenschapscentrum, je evalueert ze en stuurt ze bij, in overleg met alle betrokkenen binnen en buiten de VGC;
 • Je neemt een actieve bovenlokale rol op in het netwerk: je maakt deel uit van en werkt mee aan het overkoepelende N22-verhaal;
 • Je organiseert, begeleidt en/of ondersteunt teamvergaderingen, werk- en stuurgroepen (lokaal en/of bovenlokaal);
 • Je screent de lokale noden en ontwikkelt op basis daarvan de gemeenschapsvormende werking. Je evalueert ze en stuurt ze bij;
 • Je stimuleert en/of zet acties en projecten op in kader van het lokaal cultuurbeleid;
 • Je organiseert de dagelijkse werking van het gemeenschapscentrum;
 • Je voert een dagelijks personeelsbeleid;
 • Je beheert de vzw. Je organiseert bestuursvergaderingen en woont ze bij. Je verzorgt de verslaggeving en de statutaire verplichtingen;
 • Je ontwikkelt het financieel beleid van de vzw en staat in voor het financieel beheer;
 •  Je neemt verantwoordelijkheid op voor welzijn op het werk: veiligheidsrondgang, voedselinspectie …;
 • Je stelt rapportagedocumenten op voor de beleidsvoerende en/of subsidiërende overheden;
 • Je neemt deel aan overlegfora, werk- en stuurgroepen binnen en buiten de VGC. Je overlegt met de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren;
 • Je prospecteert en contacteert partners voor lokale programmatie en activiteiten;
 • Je netwerkt met lokale en bovenlokale diensten, verenigingen, informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders;
 • Je rapporteert over de algemene werking aan de raad van bestuur.