Tekstversie video: Werken bij de VGC - Paulien, dossierbeheerder Welzijn

N-Brussel-logo

Paulien - Welzijn, Gezondheid en Gezin:

Mijn naam is Paulien en ik werk binnen de algemene  directie Welzijn, Gezondheid en Gezin. Dat is het grote team dat zich bezig houdt met beleidsthema's welzijn, gezondheid en gezin.

Ik zie mijn mijn rol vooral als aan iemand die brugfiguur is tussen de  sector en het beleid. Enerzijds informeer ik mij heel goed over beleidskeuzes, beleidsvisies, welke richting we met de VGC opgaan. Anderzijds ben ik de persoon die andere mensen kunnen aanspreken  wanneer ze bepaalde dingen willen verwezenlijken in Brussel. Wanneer ze bijvoorbeeld de inclusie, de integratie van personen met een handicap in Brussel willen verbeteren. Ze willen zorgen dat die mensen in hun buurt meer contacten krijgen, meer kunnen deelnemen aan activiteiten op hun  maat. Dan ben ik degene die ze aanspreken en dan kijk ik of de VGC daar middelen voor kan vrijmaken en of dat past binnen het beleid.

Ik probeer ook het collegelid in te lichten over signalen die uit de sector komen, noden die er zijn. Door het doorgeven van ofwel de noden ofwel door het bekijken of wij subsidies kunnen geven, kan ik rechtstreeks organisaties ondersteunen die dan op hun beurt kwetsbare Brusselaars ondersteunen. En dat stukje engagement is iets wat ik heel belangrijk vind in mijn job en wat ik hier binnen de VGC ook heel erg terugvindt bij collega's. Op die manier ontstaat er een hele fijne manier van samenwerking en ons samen inzetten voor de Brusselaar.

Het fijne van hier te te werken is ook dat er een hele fijne, bijna gemoedelijke sfeer heerst. Ik heb echt het gevoel dat ik hier als mens wordt bekeken en niet als een radertje in het  geheel. Er wordt ook heel expliciet gesproken over welke taken liggen jou en wie kunnen we waar het beste inzetten. Niet met de nadruk op wat is het meest efficiënt, natuurlijk is dat ook belangrijk in onze overheid, maar vooral ook hoe maken we een goed team en van wie voelt zich waar het beste bij. Er is echt heel veel oog voor de mens.

N-Brussel-logo

www.vgc.be/vacatures