Communicatiemedewerker GC De Rinck

Vacature Type
Jobs van onbepaalde duur
Directie
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport
Niveau
Niveau B
Graduaats- of bachelor diploma
Soort contract
Contract onbepaalde duur
Werkregime
Deeltijds
Reageren tot en met

GC De Rinck is het gemeenschapscentrum in het hartje van Anderlecht. De Rinck huist sinds 2019 in een gloednieuw gebouw met heel wat mogelijkheden. Het centrum heeft een uitgebreide scholenwerking en cursusaanbod voor kinderen en werkt verder aan de uitbouw van de kinderwerking, het aanbod voor volwassenen en diverse locatieprojecten. Nu de werking terug in volle opbouw is, is het belangrijk om ook de (externe) communicatie verder uit te werken.

Naast een halftijdse communicatiemedewerker zoekt GC De Rinck ook een halftijdse sociaal-cultureel werker. Beide vacatures worden simultaan verspreid. Kandideren voor beide functies is mogelijk.

Wat doe je?

Als deskundige communicatie werk je samen met de centrumverantwoordelijke aan de visieontwikkeling, de planning en de operationele uitwerking van het gemeenschapscentrum op het vlak van informatie, communicatie en onthaal.

Je maakt gebruik van de sociaal-culturele methodieken en werkt participatief.

Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Opdrachten

Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:

 • Je staat in voor een kwaliteitsvolle invulling van de kernopdracht ‘communicatie, onthaal en informatie’ in het gemeenschapscentrum.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor de opmaak, implementatie en opvolging van het communicatieplan van het gemeenschapscentrum.
 • Je zorgt voor een maximaal bereik van diverse doelgroepen en stakeholders en informeert hen over de verschillende aspecten van de werking.

Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen een beleidsdomein:

 • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. communicatie / publiekswerking, zowel binnen de VGC als tussen gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.
 • Je neemt actief deel aan hoofdstedelijk overleg met collega’s in het kader van de ontwikkeling van de regionale en bovenlokale communicatie.
 • Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg.
 • Je brengt verslag uit aan het bestuursorgaan van vzw De Rinck.
 • Je organiseert regelmatig intern overleg in functie van onthaal en communicatie.

Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:

 • Je ontwikkelt communicatiestrategieën voor de gehele werking van het gemeenschapscentrum (huisstijl, communicatie van activiteiten, imago-ontwikkeling …).
 • Je maakt (mee) het communicatiebudget op en beheert het.
 • Je ontwikkelt mee de publiekswerking van het gemeenschapscentrum (adressenbeleid/beheer, doelgroepencommunicatie, screening zaalgebruik …).

Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot een beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren):

 • Je ontwikkelt promotiemateriaal.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de content van de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media.
 • Je werkt mee aan het onthaal- en informatiebeleid van het gemeenschapscentrum.
 • Je bent verantwoordelijk voor de archivering van alle gepubliceerde materialen, persberichten, interne documenten, drukwerk …

Ingeschakeld worden in de brede werking van het gemeenschapscentrum:

 • Je ondersteunt bij andere activiteiten van het gemeenschapscentrum.
 • Je neemt het verslag tijdens vergaderingen.
 • Je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten.

Hoe solliciteer je?

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/9719 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op dinsdag 16 november 2021.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2021-2022 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.