Communicatiemedewerker GC Nekkersdal

Vacature Type
Functiespecifieke examens
Directie
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport
Niveau
Niveau B
Graduaats- of bachelor diploma
Soort contract
Contract onbepaalde duur
Werkregime
Voltijds
Reageren tot en met

Als deskundige communicatie werk je samen met de centrumverantwoordelijke aan de visieontwikkeling, de planning en de operationele uitwerking van het gemeenschapscentrum op het vlak van informatie, communicatie en onthaal en zorg je voor de dagelijkse aansturing van de onthaalploeg.
Je maakt gebruik van de sociaal-culturele methodieken en werkt participatief.
Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Opdrachten

Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:

 • Je staat in voor een kwaliteitsvolle invulling van de kernopdracht ‘communicatie, onthaal en informatie’ in het gemeenschapscentrum.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor de opmaak, implementatie en opvolging van het communicatieplan van het gemeenschapscentrum.
 • Je zorgt voor een maximaal bereik van diverse doelgroepen en stakeholders en informeert hen over de verschillende aspecten van de werking.

Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen een beleidsdomein:

 • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. communicatie / publiekswerking, zowel binnen de VGC als tussen gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.
 • Je neemt actief deel aan hoofdstedelijk overleg met collega’s in het kader van ontwikkeling regionale en bovenlokale communicatie.
 • Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg.
 • Je brengt verslag uit aan het bestuursorgaan van vzw Nekkersdal.
 • Je organiseert regelmatig intern overleg in functie van onthaal en communicatie.

Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:

 • Je ontwikkelt communicatiestrategieën voor de gehele werking van het gemeenschapscentrum (huisstijl, communicatie van activiteiten, imago-ontwikkeling …).
 • Je maakt (mede) het communicatiebudget op en beheert het.
 • Je ontwikkelt mede de publiekswerking van het gemeenschapscentrum (adressenbeleid/beheer, doelgroepencommunicatie, screening zaalgebruik …)
 • Je beheert de backoffice van de software programma’s die gebruikt worden in de dagelijkse werking (Kwandoo, Yesplan, Paspartoe …).

Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot een beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren):

 • Je ontwikkelt promotiemateriaal.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de content van de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het magazine van het gemeenschapscentrum.
 • Je werkt mee aan het onthaal- en informatiebeleid van het gemeenschapscentrum.
 • Je stuurt de onthaalploeg aan.
 • Je bent verantwoordelijk voor de archivering van alle gepubliceerde materialen, persberichten, interne documenten, drukwerk …

Ingeschakeld worden in de brede werking van het gemeenschapscentrum:

 • Je ondersteunt bij andere activiteiten van het gemeenschapscentrum.
 • Je neemt het verslag tijdens vergaderingen.
 • Je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten.