Deskundige projecten en subsidies Geïntegreerd Gezinsbeleid

Vacature Type
Functiespecifieke examens
Directie
Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin
Niveau
Niveau B
Graduaats- of bachelor diploma
Soort contract
Contract onbepaalde duur
Werkregime
Voltijds
Reageren tot en met
 1. Opvolgen van maatschappelijke, beleidsmatige en regelgevende ontwikkelingen en dynamieken op het werkveld inzake geïntegreerd gezinsbeleid (initiatieven buitenschoolse opvang, consultatiebureaus van Kind & Gezin, inloopteams Kind & Gezin, Huis van het Kind Brussel, kinderopvang baby’s en peuters, etc.);
  • Overleg met het werkveld om zo op de hoogte te blijven van de lokale dynamieken en noden;
  • Deelnemen aan vormingen omtrent geïntegreerd gezinsbeleid;
  • Opvolgen van Vlaamse beleidsontwikkelingen (o.a. regelgeving Kind & Gezin) en subsidieoproepen.
 2. Voorbereiden en coördineren van acties en projecten in het kader van Beleidsdoelstellingen Geïntegreerd Gezinsbeleid
  • Organiseren van netwerkevenementen en ontmoetingsmomenten met bijvoorbeeld de vrijwilligers van de consultatiebureaus en de medewerkers van de kinderopvang en de IBO’s in Brussel;
  • Opzetten en opvolgen van projecten rond Geïntegreerd Gezinsbeleid zoals bijvoorbeeld het project Werken voor Ketjes;
  • Verbanden leggen binnen de entiteit Gezin tussen de verschillende dossierbeheerders en Opgroeien in Brussel om tot geïntegreerde projecten te komen
 3. Voorbereiden en opvolgen van (digitale) subsidiedossiers (o.a. voor de consultatiebureaus, inloopteams, IBO’s, verfraaiingssubsidies kinderopvang, ...)
  • Overleg en dossieropvolging met de betrokken organisaties;
  • Behandelen van aanvraag en opmaken van besluitvorming;
  • Verantwoordingsstukken doornemen en evalueren;
  • Beheren van het digitaal subsidieloket VGC voor entiteit Gezin. Via dit loket kunnen organisaties subsidies aanvragen en de stand van zaken van hun subsidiedossier opvolgen.
 1. Intern en extern vertegenwoordigen van de administratie
  • Organiseren van werkgroepen, netwerkmomenten en evenementen;
  • Deelnemen aan netwerkmomenten omtrent geïntegreerd gezinsbeleid;
  • Contacten leggen met collega’s binnen VGC om tot transversale projecten voor gezinnen te komen.
 2. Monitoren van en feedback geven over beleidsuitvoering aan het beleid
  • Opstellen van elementen van antwoord op parlementaire vragen of interpellaties;
  • Opstellen en opvolgen van beleidsadvies omtrent jouw projecten en subsidies.