Elders Verworven Competenties (EVC)

Heb je niet het geschikte diploma, maar wel de juiste competenties? Dan kun je deelnemen aan proeven die je Elders Verworven Competenties (EVC) toetsen. Houd de VGC-website in het oog om te zien wanneer de VGC EVC-proeven organiseert. Je kunt ook altijd een e-mail sturen naar jobs.vgc@vgc.be, dan nemen wij contact met je op zodra je kunt inschrijven voor EVC-proeven.

Wanneer kun je kandideren bij de overheid en wat als je het juiste diploma niet hebt?

Wens je aan de slag te gaan bij de overheid? Dan kun je kandideren voor een vacante functie op basis van je diploma. Je diploma geeft toegang tot een functie van het niveau A, B, C of D.

 De vier niveaus die overeenstemmen met het diploma zijn:

1.niveau A: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs;

2.niveau B: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs;

3.niveau C: secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs;

4.niveau D: geen diploma.

Je wordt ingeschaald in een salarisschaal op basis van het niveau van je functie.

De VGC wil kansen geven aan kandidaten voor vacante functies die niet het vereiste diploma hebben, maar wel over een waaier aan competenties beschikken. Dagelijks doe je in verschillende contexten ervaring op: je verwerft kennis en vaardigheden op school, in je vrije tijd, op je werk, ... De ervaring en competenties die je zo verwerft, kun je valoriseren via EVC-proeven.

Als je slaagt voor een EVC-proef van een bepaald niveau (A, B of C), krijg je een EVC-attest voor dat niveau. Met dit attest kun je de volgende vijf jaar deelnemen aan aanwervingsexamens voor de vacante functies van dat niveau. Zo kun je toch in een functie van dat niveau tewerkgesteld worden, ook al heb je niet het vereiste diploma.

Je kiest vrij het niveau waarvoor je een EVC-attest wenst te behalen: als je bijvoorbeeld geen diploma hebt behaald tijdens je schoolloopbaan, kun je meedoen aan de EVC-proeven op niveau C, B en/of A.

Wat houden EVC-proeven in ?

Je legt een capaciteitsproef af die het algemeen cognitief vermogen test (het abstract, verbaal en numeriek redeneervermogen) en dus je potentieel (om te groeien) meet.

Wil je weten wat de onderdelen van een EVC-proef zijn? Lees dan zeker de informatie die onze partner CEBIR hierover ter beschikking stelt: http://www.cebir.be/Cebir.php

Of wil je vooraf oefenen op gelijkaardige proeven? Dan kun je terecht op de digitale applicatie van de onderstaande partners:

Poolstok: https://www.poolstok.be/test-jezelf

Selor: http://www.selor.be/nl/testen/pc-testen/verbaal-redeneervermogen/ http://www.selor.be/nl/testen/pc-testen/numeriek-redeneervermogen/ http://www.selor.be/nl/testen/pc-testen/abstract-redeneervermogen/

Heb je nog vragen?

Neem dan contact via het telefoonnummer 02/563.07.33 of stuur een mailtje naar jobs.vgc@vgc.be.