Erfgoedmedewerker

Vacature Type
Functiespecifieke examens
Directie
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport
Niveau
Niveau A
Master diploma
Soort contract
Contract onbepaalde duur
Werkregime
Voltijds
Reageren tot en met
Als adjunct van de directeur ben je verantwoordelijk voor de gehele beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen het beleidsdomein Erfgoed en werk je mee aan de bredere uitvoering van het meerjarenbeleidsplan Cultuur, Jeugd en Sport.

Je organiseert en coördineert mee de dagelijkse werkzaamheden, zodat de operationele doelstellingen van de (algemene) directie bereikt worden. Samen met het team geef je uitvoering aan het cultureel-erfgoedconvenant. Je volgt de laatste evoluties inzake publiekswerving en communicatie en implementeert ze in je opdracht.

Opdrachten:

Conceptueel ontwikkelen van beleidsthema's;

  • Je initieert de opmaak en implementatie van de communicatiestrategie die zorgt dat de werking van de erfgoedcel gekend is bij verschillende doelgroepen.
  • Je experimenteert met nieuwe, frisse concepten op het vlak van communicatie en publiekswerking en past vlot hedendaagse technieken toe.
  • Je volgt de ontwikkelingen inzake publiekswerking en communicatie op theoretisch en operationeel niveau.

Coördineren, (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema's en beheerstaken;

  • Je brengt erfgoedorganisaties en -gemeenschappen samen rond evenementen en erfgoedinitiatieven, bv. de coördinatie van de jaarlijkse Erfgoeddag in Brussel.
  • Je ondersteunt mee erfgoedinitiatieven van organisaties.
  • Je draagt bij aan expertise-ontwikkeling op het vlak van publiekswerking en communicatie binnen het netwerk en zorgt voor de uitwisseling van goede praktijken.

Coördineren van de werkzaamheden en de processen;

  • In overleg met de leidinggevende ben je verantwoordelijk voor verschillende processen en je werkt resultaatgericht. Je stuurt waar nodig medewerkers/partners aan en zorgt voor goede afspraken zodat projecten op een correcte manier ontwikkeld worden.

Monitoren en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid;

  • Je werkt mee aan rapportage en geeft deskundig advies aan het werkveld, collega's en het beleid.

Opvolgen van (recente) ontwikkelingen binnen het beleidsdomein (o.a. wetgeving en maatschappelijke trends);

  • Je bent op de hoogte van inhoudelijke ontwikkelingen en tendensen binnen het erfgoeddomein. Je hebt affiniteit met de bestaande wetgeving en procedures en kan deze vlot toepassen.

Vertegenwoordigen van de administratie bij interne en externe klanten.

  • Je vertolkt loyaal het standpunt van de administratie en het beleid.