Kasterlinden & Zaveldal zoeken Begeleider therapeutische dagopvang

Vacature Type
Tijdelijke jobs
Soort contract
Contract bepaalde duur
Werkregime
Voltijds
Reageren tot en met

In de functie van begeleider therapeutische dagopvang geef je de dagopvang concreet vorm, samen met een collega. Daarnaast bereid je de activiteiten in de dagopvang praktisch en inhoudelijk voor. Het is eveneens belangrijk de doelen per kind te bepalen en te evalueren. Dit schoolflankerend zorgaanbod staat ten dienste van het bevorderen van het onderwijsleertraject. De Vlaamse Gemeenschapscommissie zoekt een collega voor de functie: Begeleider therapeutische dagopvang Algemene directie Onderwijs en Vorming – VGC onderwijsinstellingen Tewerkstellingsstatuut: contract voor bepaalde duur Werkregime: halftijds/voltijds Standplaats: VGC – Onderwijsinstelling Kasterlinden VGC – Onderwijsinstelling Zaveldal Adres: Kasterlinden Groot-Bijgaardenstraat 434 1082 Sint-Agatha-Berchem Zaveldal Nieuwland 198 1000 Brussel.
Gezien het integrale karakter van het aanbod is samenwerking met de school, de ouders en hulpverleningspartners rond de leerling erg belangrijk. De collega-trajectbegeleider heeft hierin een faciliterende rol.
Binnen deze functie werk je individueel of in kleine groep met leerlingen met gedrags- en emotionele moeilijkheden rond thema’s als emotieregulatie, versterken van sociale vaardigheden, werken aan een positief zelfbeeld, vinden van een veilige rustplek, …

Opdrachten:

  • Begeleiden van een kleine groep leerlingen (maximaal 4), samen met een collega, binnen de dagopvang;
  • Inhoudelijk organiseren en voorbereiden van de therapeutische dagopvang;
  • Ontwikkelingsdoelen per kind selecteren en evalueren, in samenspraak met ouders en de school.