Kinderbegeleidster / kinderbegeleider MALLEMUIS in VORST

Vacature Type
Tijdelijke jobs
Soort contract
Contract bepaalde duur
Werkregime
Voltijds
Zo snel mogelijk reageren.

Profiel

 

Een gouden hart hebben voor kinderen tussen 0 en 3jaar

Jobgerelateerde competenties

 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
  De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren
  Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Spelactiviteiten organiseren
  Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Werken met kinderen: Zuigelingen van 0 tot 3 jaar
 • Werken volgens sociale en ethische normen
 • Bijstand verlenen bij het gebruik van orale geneesmiddelen op voorschrift van een arts
 • Het kind wassen en verzorgen
 • Waar en hoe solliciteren?
 • Via e-mail: mallemuis.veerle@skynet. Per telefoon: 023475893