Paradigm zoekt een IT Coördinator voor de VGC

Vacature Type
Jobs van onbepaalde duur
Niveau
Niveau B
Soort contract
Contract onbepaalde duur
Werkregime
Voltijds
Zo snel mogelijk reageren.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn de volgende:

·         ontwikkelen van een visie met betrekking tot het ICT beheer samen met medewerkers en directies uit één of meerdere (onderwijs)instellingen op basis van kernprocessen,
·         opmaak en uitvoering van het ICT-beleidsplanplan (zowel pedagogisch als budgettair) in samenwerking met stakeholders zoals het directieteam en het ICT team,
·         opzetten van het applicatielandschap zoals o.a. Office 365, Smartschool, e-mail verkeer enz. en het verder uitwerken van het procesbeheer,
·         meewerken aan de vereenvoudiging van administratieve processen zodat medewerkers zich maximaal kunnen richten tot hun kerntaak: lesgeven aan en ondersteunen van leerlingen met een beperking en/of specifieke onderwijsbehoefte, 
·         fungeren als aanspreekpunt voor GDPR, het investeringsplan en het opzetten van een sterk aankoopbeleid,
·         verlenen van advies voor de verdere professionalisering van collega’s met betrekking tot ICT.

Klik hier voor meer informatie.