Sociaal-cultureel werker GC De Rinck

Vacature Type
Tijdelijke jobs
Directie
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport
Niveau
Niveau B
Graduaats- of bachelor diploma
Soort contract
Contract bepaalde duur
Werkregime
Voltijds
Reageren tot en met

De sociaal-cultureel werker van een gemeenschapscentrum staat samen met de centrumverantwoordelijke en het team in voor de uitwerking van de sociaal-culturele werking op het vlak van project- en wijkontwikkeling, programmatie en doelgroepen- en publiekswerking.
Je zal onder meer instaan voor de inhoudelijke en praktische opvolging van het zomerproject Radio 1070 dat tijdens de maanden juli en augustus in samenwerking met heel wat partners uit Anderlecht in 4 verschillende wijken wordt georganiseerd. Daarnaast neem je een deel van het (cursus)programma voor volwassenen voor je rekening en help je mee een vrijwilligersploeg uit te bouwen voor de caféwerking. 


Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:

 • Je staat in voor de ontwikkeling, het uitvoeren, evalueren en bijsturen van de sociaal-culturele werking van het gemeenschapscentrum.
 • Je voert een vrijwilligersbeleid, begeleidt en ondersteunt het team van vrijwilligers, geeft de medewerkers voldoende feedback en coaching.
 • Je schrijft mee aan het lokale actieplan en het voortgangsrapport.
 • Je verkent het netwerk van de gemeente, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse rand en stimuleert samenwerkingen met het lokaal cultuurbeleid, de lokale verenigingen en met informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders.

Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen een beleidsdomein:

 • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. de sociaal-culturele werking, aan overlegvormen binnen de VGC en tussen de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.
 • Je rapporteert over de inhoudelijke werking aan het bestuursorgaan van de vzw van het gemeenschapscentrum.
 • Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg.

Ontwikkelen van projecten en een doelgroepenwerking:

 • Je leert nieuwe doelgroepen kennen, werkt met nieuwe methodieken en invalshoeken en bouwt een specifiek doelgroepenbeleid uit voor armen, nieuwkomers en jongeren.
 • Je versterkt bestaande projecten en experimenteert met nieuwe wijkprojecten.
 • Je initieert artistieke, participatieve en educatieve projecten met het oog op dialoog of samenwerking rond maatschappelijk relevante thema’s.

Je communiceert over de werking van de organisatie en stelt de socio-culturele activiteiten voor aan de doelgroep:

 • Je verbindt thema’s die leven in uiteenlopende gemeenschappen in de stad met de werking van het gemeenschapscentrum.
 • Je verzorgt mee de inhoud van verschillende publicaties.
 • Je kan werken met sociale media en levert berichten aan voor de website.
 • Je houdt de vinger aan de pols van de buurt, wijk en de stad.

Opnemen van diverse zakelijke, administratieve en organisatorische taken:

 • Je neemt verslag op vergaderingen.
 • Je volgt de socio-culturele werking zakelijk op.
 • Je vraagt de nodige subsidies aan.
 • Je waakt over de budgetten die gebonden zijn aan je projecten.
 • Je werkt samen met de boekhouding i.k.v. de opmaak van de begroting en de afrekening van jouw projecten.
 • Je superviseert de ticketing en de technische fiches van het door jou ontwikkelde  aanbod.
 • Je neemt productionele taken op bij grote activiteiten.
 • Je maakt overzichtelijke planningen en heldere briefings op.
 • Je ontwikkelt en optimaliseert concepten, werkprocessen en procedures.
 • Samen met de centrumverantwoordelijke zorg je voor continuïteit in het centrum.