Sociaal-cultureel werker GC De Rinck

Vacature Type
Jobs van onbepaalde duur
Directie
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport
Niveau
Niveau B
Graduaats- of bachelor diploma
Soort contract
Contract onbepaalde duur
Werkregime
Deeltijds
Reageren tot en met

GC De Rinck is het gemeenschapscentrum in het hartje van Anderlecht. De Rinck huist sinds 2019 in een gloednieuw gebouw met heel wat mogelijkheden.
Het centrum heeft een uitgebreide scholenwerking en cursusaanbod voor kinderen. De komende jaren wil het centrum verder inzetten op de uitbouw van de kinderwerking, het aanbod voor volwassenen en locatieprojecten die in de diverse wijken van Anderlecht neerstrijken.

Naast een halftijdse sociaal-cultureel werker zoekt GC De Rinck ook een halftijdse communicatiemedewerker. Beide vacatures worden simultaan verspreid. Kandideren voor beide functies is mogelijk.

Wat doe je?

Als deskundige zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende, voor de operationele uitwerking van de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein.

Concreet ben je, samen met een collega sociaal-cultureel werker, verantwoordelijk voor de uitwerking van de sociaal-culturele werking van gemeenschapscentrum De Rinck op het vlak van programmatie, participatie, doelgroepenwerking/publiekswerking en educatie.

Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Opdrachten

Implementeren en opvolgen van het actieplan:

 • Je staat in voor de ontwikkeling, het uitvoeren, evalueren en bijsturen van de sociaal-culturele werking van het gemeenschapscentrum.
 • Je stelt mee het lokale actieplan voor sociaal-culturele werking op.
 • Je netwerkt met lokale en bovenlokale organisaties en verenigingen en met informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders.

Instaan voor interne en externe dienstverlening:

 • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. sociaal-culturele werking en aan overlegvormen binnen de VGC en tussen de gemeentelijke en projectmatige actoren.
 • Je neemt deel aan teamoverleg en werkgroepen.

Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:

 • Je geeft impulsen, stimuleert en volgt de acties op i.k.v. het lokaal cultuurbeleid.
 • Je stimuleert een omgevingsgerichte houding binnen alle projecten van het gemeenschapscentrum.
 • Je onderhoudt contact met vrijwilligers en ondersteunt hen in hun vrijwilligerswerk.

Operationeel beheren van dossiers en projecten (voorbereiden, analyseren en uitvoeren):

 • Je stimuleert acties in het gemeenschapscentrum, in de gemeente en in de regio en voert deze uit. Je evalueert en stuurt bij.
 • Je stimuleert samenwerkingen met lokale en bovenlokale organisaties en verenigingen en met informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders.
 • Je staat in voor de prospectie en het contacteren van partners voor lokale activiteiten.
 • Je staat in voor het beheren van het deelbudget, draaiboeken en communicatie i.s.m. de collega’s van productie, boekhouding en communicatie van het gemeenschapscentrum.

Ingeschakeld worden in de brede werking van het gemeenschapscentrum:

 • Samen met je collega’s werk je actief mee aan de programmatie en publiekscommunicatie.
 • In samenwerking met de centrumverantwoordelijke zorg je voor continuïteit in het centrum.
 • Je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten.

Hoe solliciteer je?

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/9720 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op dinsdag 16 november 2021.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2021-2022 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.