n Brussel - naar homepage

Erkenning

Verloop van de erkenningsaanvraag

De aanvrager moet zijn aanvraag voor erkenning indienen bij de administratie van het College.
Bij subsidieaanvragen wordt dit geïntegreerd in de subsidieaanvraag.

Indien men een erkenning wenst aan te vragen zonder subsidiedossier, dient contact te worden opgenomen: