n Brussel - naar homepage
Spelende kinderen voor een gemeenschapscentrum

Voorstelling VGC

Interesse in een functie? Dan moet u het juiste diploma of getuigschrift hebben of kan u zich inschrijven via EVC. Alle VGC-personeelsleden werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op het werk spreken we Nederlands.

Werken in Brussel

U werkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nederlands

Op de werkvloer spreken we Nederlands. Personeelsleden moeten een basiskennis Nederlands hebben.

Functie volgens niveau

De VGC heeft functies op verschillende niveaus. Voor elk niveau is een specifiek diploma nodig. Heeft u geen diploma voor het niveau waarop u wilt werken maar hebt u wel relevante professionele ervaring? U kan dan deelnemen via Elders Verworven Competenties (EVC), zie onder voor meer informatie.

Functieniveaus bij de VGC

 • Niveau A
  • Adjunct van de directeur / Ingenieur / Informaticus / Arts
  • Hoger onderwijs lange type: Universitair diploma - Licentiaat - Master
 • Niveau B
  • Deskundige / Controleur der werken
  • Hoger onderwijs korte type: Graduaat - Bachelor - Regentaat - Kandidaturen
 • Niveau C
  • Medewerker / Technicus
  • Hoger secundair onderwijs
 • Niveau D
  • Assistent (administratieve functies)
  • Geen diplomavoorwaarden (maximaal getuigschrift lager secundair onderwijs)
 • Niveau D
  • Technisch assistent (technische functies)
  • Geen diplomavoorwaarden (maximaal getuigschrift lager secundair onderwijs)

Elders Verworven Competenties (EVC)

Beschikt u niet over het geschikte diploma maar wel over de juiste competenties, dan heeft u de mogelijkheid om deel te nemen via Elders Verworven Competenties (EVC). Meer informatie kan u terugvinden op de pagina EVC.

GECO?

De VGC heeft ook GECO-functies (GECO = GEsubsidieerde COntractueel). Het GECO-statuut is een initiatief van ACTIRIS. Heeft u interesse in een GECO-functie? Dan moet u voldoen aan specifieke voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor het GECO-statuut moet u binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen én: 

 • 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat;
 • OF één dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn indien je +40 jaar bent;
 • OF reeds werken binnen een GECO-contract.

Voor meer informatie, kijk op de website van ACTIRIS.

Mogelijke GECO-functies: administratieve medewerkers, onthaalbedienden, technische krachten...

Beleidsdomein