Etnisch-culturele verenigingen

Zin om nieuwe mensen te leren kennen en uw talenten te ontplooien? Wilt u meer leren over verschillende culturen? En bouwen aan een solidaire samenleving?

Het Brussels verenigingsleven is etnisch-cultureel divers. De VGC ondersteunt verenigingen die activiteiten aanbieden van en voor de integratie van etnisch-culturele minderheden. Iedereen is er welkom om er plezier te beleven in een kleurrijk palet aan culturele activiteiten rond dans, concerten, theater, panels en kunst.
Het Minderhedenforum geeft een stem aan mensen met een migratieachtergrond in Vlaanderen en Brussel. Op www.minderhedenforum.be vind je hun standpunten over actuele thema’s en een overzicht van alle lidorganisaties.

Vzw AIF+

Vzw AIF+

Vzw AIF+ werkt aan de integratie, emancipatie en empowerment van etnisch-culturele minderheden voor een beter samenleven. Dat gebeurt door aangesloten verenigingen te versterken en te verzelfstandigen, door samenwerking en uitwisseling te stimuleren en door een voorbeeld te zijn op het vlak van vrijwilligersbeleid.
Arthis

Arthis

Arthis zet zich in voor de uitbouw van een harmonieuze Brusselse samenleving, vanuit het respect voor ieders cultuur en waarden. Een prioritair doel is het uitwerken en realiseren van sociaal-culturele projecten die leiden tot een betere participatie van minderheden uit Oost-Europa en meer sociale cohesie in een diverse samenleving.
FAAB

FAAB

FAAB is de federatie van de Engelstalige Afrikaanse gemeenschap in België. FAAB stimuleert het welzijn en de emancipatie, integratie en participatie van de Engelstalige Afrikaanse Gemeenschap.
IC

IC

IC, het Internationaal Comité, ondersteunt zelforganisaties. IC werkt aan de solidariteit en de samenwerking tussen etnische groepen. Ze werkt concreet rond 3 thema’s: onderwijs- en opvoedingsondersteuning, tewerkstelling en maatschappelijke participatie.
FMDO

FMDO

FMDO is de Federatie van Mondiale Democratische Organisaties. Ze werkt aan de participatie en emancipatie van etnisch-culturele minderheden. Ze organiseren vormingen voor lidorganisaties en organiseren vernieuwende projecten.
FORA

FORA

FORA is het het Forum van Afrikaanse Artiesten. Het is de schakel tussen Vlaamse instellingen en Afrikaanse groepen. FORA gaat voor een open, respectvol en democratisch Brussel.
VOEM

VOEM

VOEM is de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims. Ze hebben 70 lidverenigingen. Ze bouwen aan een open, verdraagzame samenleving en een positief beeld rond moslimgemeenschappen. VOEM geeft ook workshops op aanvraag: lezingen, henna, moskeebezoeken, Mediterraans koken…
UTV

UTV

UTV is de Unie van Turkse Verenigingen. Zij werkt aan de emancipatie, participatie en integratie van de Turkse gemeenschap in Vlaanderen en Brussel.
TUB

TUB

TUB, Turkse Unie van België, is een landelijke koepelorganisatie die haar lidverenigingen ondersteunt en versterkt binnen haar netwerk in Limburg, Brussel, Vlaams Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen.
De Turkse Unie werkt rond diverse belangrijke thema’s zoals: armoede, tewerkstelling, onderwijs, radicalisering, ouder worden, sport en gezondheid. Ze werkt rond de emancipatie en integratie en stimuleert samenwerking.
FZOVL

FZOVL

FZOVL, de Federatie voor Zelforganisaties in Vlaanderen, is een koepelorganisatie. Ze staat voor integratie, emancipatie en participatie van de migrantengemeenschap in Vlaanderen.
Russisch huis

Russisch huis

Russisch huis wil de solidariteit en samenwerking tussen de eigen verenigingen en andere Brusselse verenigingen en de overheid bevorderen. Je kan er terecht voor taallessen, socio-culturele activiteiten die de integratie van Russischtalige migranten bevorderen en voor Russische culturele activiteiten.