voor kinderen en jongeren

Info-Punt

Bij het Info-Punt kan je een laptop krijgen of lenen (als je ouders het financieel moeilijk hebben) en je thuis geen computer of laptop hebt voor je schooltaken. Je kan bij het Info-Punt ook ondersteuning krijgen als je thuis geen internetconnectie of -abonnement hebt.

Spreek erover met je ouders of leerkracht. Zij kunnen bij ons Info-Punt alle informatie krijgen. We zoeken samen naar de beste oplossing.

Welkom in:

Nieuwland 42-44, 1000 Brussel
0499 71 50 22
info@info-punt.be