Zorg voor elkaar in Brussel

Centrum Algemeen Welzijn Brussel

Een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is er voor iedereen. Het centrum geeft professionele hulp aan mensen met vragen en problemen.

Het CAW is makkelijk toegankelijk. Er zijn geen wachtlijsten en de eerste hulp is gratis. Het centrum werkt discreet. U kiest zelf wanneer u geen hulp meer wilt.

Samen met u zoeken hulpverleners een oplossing, bij uzelf of in uw omgeving. Zij kunnen u ook in contact brengen met andere diensten. Het CAW wil uw welzijn verbeteren, het welzijn van uw omgeving en van de samenleving. Het CAW heeft ook een 'mobiel onthaal' voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

CAW Brussel heeft veel expertise. Waar het centrum u bij kan helpen, vindt u op de CAW-website.

Centrum Algemeen Welzijn Brussel logo

Hulplijnen

De Brusselse aanspreekpunten voor kinderenmis(be)handeling en ouderenmis(be)handeling staan open voor alle burgers met vragen of meldingen.

Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling

Ouderen zijn altijd ‘handelingsbekwaam’ en ‘rechtsbekwaam’, ongeacht hun fysieke of psychische toestand. Mensen discrimineren op basis van leeftijd, is strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Dat neemt niet weg dat sommige problemen vaker voor komen bij mensen op leeftijd. Zo zijn er heel wat signalen die wijzen op de mishandeling van ouderen. Het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling staat in Brussel in voor interventie, advies, luisteren, registreren, opvolgen en preventie.

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

Het Vertrouwenscentrum Kinderenmisbehandeling Brussel is een aanspreekpunt voor alle mogelijke situaties van geweld op kinderen.

De meldingen kunnen komen van hulpverleners alsook van burgers. Het Vertrouwenscentrum is multidisciplinair samengesteld en heeft een medische, psychologisch/pedagogische en sociale functie.

De organisatie is telefonisch bereikbaar tussen 9 en 17 uur. Tijdens de avonduren en in de weekends is er voor dringende situaties een telefonische wachtdienst. De hulpverlening is volledig gratis. 

1712: Vlaams Meldpunt Misbruik, Geweld en Kindermishandeling

De meldpunten voor oudermishandeling en kindermishandeling werken samen met het Vlaams Meldpunt Misbruik, Geweld en Kindermishandeling. U kan hen makkelijk bereiken via het nummer: 1712. Het is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ze geven u informatie en advies of verwijzen u door naar verdere hulp bij bijvoorbeeld het Brussels Meldpunt Ouderen(mis)handeling of het Vertrouwenscentrum

Telefoon en koptelefoon met microphoon
Lokale dienstencentra
Samenkomst in een dienstencentrum

Lokale dienstencentra

De sociale kaart
logo de sociale kaart

De sociale kaart

De Poolster
Logo De Poolster

De Poolster