Waar Playcation-initiatieven creëren? Locaties 2023

Waar Playcation-projecten creëren in 2023?

U kan een locatie kiezen uit een lijst van voorgestelde locaties, zelf een locatie voorstellen, of een project indienen zonder locatie. In het laatste geval zoekt de VGC samen met de indiener een geschikte locatie.

Lijst met voorgestelde locaties

De Brusselse gemeentebesturen stellen locaties voor waar meer vrij spelen en bewegen wordt aangemoedigd. Ga naar de kaart met locaties.

Wilt u de lokale partners of lokale besturen van deze locaties ontmoeten? Kom dan naar de inspiratie- en ontmoetingsdag op 9 februari in Vrijetijdspunt Comenius in Koekelberg.

Zelf een locatie voorstellen?

U kan ook zelf een andere locatie voorstellen. Die moet aan volgende criteria voldoen :

  • De locatie bevindt zich in een wijk die een hoger aandeel 0-17-jarigen heeft dan de mediaan en lager scoort qua belastbaar inkomen dan de mediaan in de Brusselse wijkmonitoring.
  • De locatie is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en biedt zitgelegenheid en schaduw. 
  • Een of meerdere lokale partnerorganisaties  engageren zich om voorafgaand aan en/of in de zomervakantie met hun publiek aan de slag te gaan op de locatie. 
  • De eigenaar van de locatie of het gemeentebestuur, als het in openbare ruimte is,  steunt het project en werkt actief mee.
  • Motiveer de keuze voor deze locatie.
  • Voeg een engagementsverklaring toe van de lokale partner(s), de eigenaar en het lokaal bestuur.
Type
Sorteren op