Playcation: Veel gestelde vragen

Een antwoord op uw vragen 

De initiatiefnemer gebruikt het logo van Playcation in alle vormen van communicatie over het project en vermeldt de VGC als subsidiërende overheid. De communicatie wordt vormgegeven conform de richtlijnen van de huisstijl van de VGC.
In digitale communicatie gebruikt men #playcation.

Om uw project zo ruim mogelijk te communiceren, voert de Vlaamse Gemeenschapscommissie alle info over het project in via de eigen databank. Via die weg wordt het verspreid in de zomerkalender en -communicatie van Visitbrussels, Uit in Vlaanderen en de verschillende (thema)sites van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Daarom geeft de indiener de datum, plaats en korte omschrijving van het project door aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie vóór de start van het project. De indiener meldt ook eventuele wijzigingen vóór de start. 

In uw Playcationproject gaat u misschien een beroep doen op medewerkers die geen vast contract hebben. Hoe zij worden vergoed, hangt af van hun statuut. Deze medewerkers kunnen bijvoorbeeld vrijwilliger zijn, als zelfstandige worden ingeschakeld of een kunstenaarsstatuut hebben. Er bestaan ook nog andere statuten met eigen voorwaarden en regels bij vergoeding.

Waarom krijgt een vrijwilliger een onkostenvergoeding?

  • Vrijwilligers mogen niet worden betaald voor hun inzet. U kan hen wel vergoeden voor de onkosten die ze maken voor hun vrijwilligerswerk. Er zijn twee manieren om dit te doen. Ofwel worden de reële onkosten terugbetaald op basis van bewijsstukken. Ofwel wordt een forfaitair bedrag terugbetaald. Bij de forfaitaire terugbetaling is het maximumbedrag 36,84 euro per dag, met een maximum van 2.705,97  euro per jaar (bedragen van 2022). Meer info vindt u bij vrijwilligerswerk.be
  • Gebruik de onkostenvergoeding voor vrijwilligers niet om een correcte verloning te ontduiken. Neem jonge mensen in dienst als jobstudent of als animator.
  • Wanneer een stagiair meewerkt aan een project kan u als organisator opteren om de onkosten te vergoeden (zie regeling als vrijwilliger).

Hoe kan ik kunstenaars correct  betalen?

Een kunstenaar kan voor occasionele prestaties vergoed worden als zelfstandige, via een interimcontract of via de kleine vergoedingsregel voor kunstenaars. De kunstenaar zal ongetwijfeld zelf een voorstel doen in een bepaald statuut. Voor een langdurige opdracht kan u de kunstenaar ook als tijdelijke werknemer in dienst nemen. Consulteer CultuurLoket of Juistisjuist.

Hoe bepaal ik een correct tarief voor sportlesgevers ? 

Op de website van de Sportdienst van de VGC vindt u de gehanteerde tarieven voor sportlesgevers.

Welke andere vormen van tewerkstelling zijn er?

  • Jobstudent: info over een studentenovereenkomst van bepaalde duur bij werk.belgie.be of sociare.be. 
  • 25-dagen regel: u sluit een arbeidsovereenkomst van maximum 25 dagen per jaar per werknemer bij één of meer werkgevers. Ook hier info bij sociare.be .
  • Interimwerk voor niet-artistieke prestaties
  • zelfstandige
  • de verenigingswerker: u sluit een schriftelijke overeenkomst van maximum een jaar.

Meer info over bijklussen en de bijhorende vergoedingen, vindt u bij verenigingwerk.be, sociare.be of de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg