Een zomer lang spelen en bewegen met Playcation

Alle projecten zijn ingediend. Een ding is zeker, de Brusselse ketjes zullen deze zomer vrij kunnen spelen en bewegen! De meeste locaties zijn al bekend. De geselecteerde projecten onthullen we over enkele weken.

Wat is Playcation?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil via Playcation speel- en sportimpulsen in de publieke en semipublieke ruimte aanmoedigen. Voor kinderen, jongeren èn volwassenen. Vrij spelen betekent dat het kind of de volwassene zelf bepaalt wat het doet en waarop het reageert. Speelruimtes of spel- en beweegprikkels zetten aan om creatieve, sociale, zintuigelijke of motorische ervaringen op te doen of de natuur te beleven. Het eigen initiatief en de fantasie worden aangesproken. 

Playcation ondersteunt daarvoor, op projectbasis, experten in vrij en niet-begeleid spelen en bewegen. Die expertise kan liggen in bijvoorbeeld speelruimten aanleggen, een bouw- of natuurspeelplaats begeleiden, kennis van participatieve processen die aanzetten tot spelen of bewegen, …  

© Miette Thieren

Dit was Playcation 2023. Laat je inspireren.

In de zomer 2023 kon je via Playcation ook vrij spelen, ravotten en sporten. Verspreid over Brussel waren er 21 speel- en sportinitiatieven op openbare plaatsen en semi-publieke plekken, voor kinderen en volwassenen. Op deze plekken kon je als kind zelf bepalen met wat en hoelang te spelen. Alle Playcation-activiteiten waren gratis toegankelijk, zonder reservatie en verspreid over Brussel. 

Lees er alles over in deze brochure, een verslag van de Playcation-activiteiten in de zomer 2023. Veel lees- en kijkplezier!
Dit VGC-initiatief kwam tot stand in samenwerking met Brusselse organisaties en experten in vrij en niet-begeleid spelen en bewegen.