Projectoproep: voor een zomer lang Playcation, ook in 2024

Help jij volgende zomer mee om vrij spelen en bewegen voor de Brusselse ketjes mogelijk te maken? Schrijf zeker in op de projectoproep. Dat kan tot 25 februari 2024
 

Doel van de oproep

Ben jij een expert in vrij en niet-begeleid spelen en bewegen? En heb je zin om in Brussel aan de slag te gaan? Dan ben je de geknipte kandidaat als projecthouder!
Want de Vlaamse Gemeenschapscommissie wil speel- en sportimpulsen in de publieke en semipublieke ruimte aanmoedigen. Voor kinderen, jongeren èn volwassenen. 

Vrij spelen betekent dat het kind of de volwassene zelf bepaalt wat het doet en waarop het reageert. Speelruimtes of spelprikkels zetten aan om creatieve, sociale, zintuigelijke of motorische ervaringen op te doen of de natuur te beleven. Het eigen initiatief en de fantasie worden aangesproken. 

© Kenzo Van Cotthem

Waar kan je een Playcation project realiseren?

De projectoproep legt de nadruk op arme wijken waar veel kinderen wonen. Indieners kunnen:

 • zelf een locatie voorstellen. Dan voeg je engagementsverklaringen toe van de lokale partnerorganisatie(s), de eigenaar van de grond en/of de gemeente.
 • een project indienen zonder locatie. Dan zoekt de VGC samen met je naar een geschikte plek.
 • een locatie kiezen uit volgende VGC-lijst van voorgestelde locaties. Hiervoor moet je geen engagementsverklaringen toevoegen. In deze lijst vind je per locatie een korte beschrijving, foto’s en de lokale partners.

Info om een projectaanvraag in te dienen

Wat is een Playcation-project? 

 • Speelruimtes die de inrichting of het grondplan wijzigen of vrij spel mogelijk maken.
 • Spel- en beweegprikkels die aan een bestaande ruimte materialen, vormen of activiteiten toevoegen voor vrij en niet-begeleid spelen en bewegen.

Een project is elke activiteit die niet behoort tot de normale of regelmatige werking, die als buitengewoon, uitzonderlijk, vernieuwend of experimenteel kan worden omschreven en beperkt is in tijd.

Wie kan projecthouder zijn?

 • elke natuurlijke persoon
 • een feitelijke vereniging of vzw 

... die expertise heeft rond vrij spelen, bouwen of bewegen. Bijvoorbeeld in speelruimten aanleggen, een bouw- of natuurspeelplaats begeleiden, kennis van participatieve processen die aanzetten tot spelen of bewegen, …  Je cv of portfolio toont die expertise.

  De projecthouder: 

  • dient een project in en vraagt de subsidie aan
  • draagt finaal de eindverantwoordelijkheid om het project te realiseren.

  Andere partners in een project:

  • Een lokale partner betrekt het publiek uit de wijk bij het project, voor of minstens tijdens een deel van de zomervakantie, communiceert hierover op lokaal niveau en ondersteunt de projecthouder bij de uitvoering. Die lokale partner kan bijvoorbeeld een jeugdwerking, gemeenschapscentrum, gemeentelijke dienst, wijkcomité zijn.
  • De bevoegde overheid moet een vergunning aan je project geven, meestal is dit de gemeente.

  Vraag tot 25 februari een subsidie aan: 

  Via de links hieronder vind je alle info over het subsidiereglement èn kun je een aanvraag indienen. Opgelet: aanvragen kan ten laatste tot zondag 25 februari 2024.

  Vraag je als organisatie een subsidie aan, registreer je dan tijdig in het subsidieloket. Vraag je als individu een subsidie aan, controleer dan vooraf of je toegang hebt via een EID, token of It'sMe.
  Opgelet: individuen en feitelijke verenigingen kunnen maximum 15.000 euro subsidie krijgen. 

  Voor info en vragen: mail naar sportdienst@vgc.be of bel 02 563 05 14.

  Dit was Playcation 2023. Laat je inspireren.

  In de zomer 2023 kon je via Playcation ook vrij spelen, ravotten en sporten. Verspreid over Brussel waren er 21 speel- en sportinitiatieven op openbare plaatsen en semi-publieke plekken, voor kinderen en volwassenen. Op deze plekken kon je als kind zelf bepalen met wat en hoelang te spelen. Alle Playcation-activiteiten waren gratis toegankelijk, zonder reservatie en verspreid over Brussel. 

  Lees er alles over in deze brochure, een verslag van de Playcation-activiteiten in de zomer 2023. Veel lees- en kijkplezier!
  Dit VGC-initiatief kwam tot stand in samenwerking met Brusselse organisaties en experten in vrij en niet-begeleid spelen en bewegen.