Anderlecht

OCMW

Voor wie?

 • Personen die steuntrekker zijn bij OCMW Anderlecht en te weinig geld hebben om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten.
 • Inwoners die te weinig geld hebben voor vrijetijdsactiviteiten kunnen ondersteuning krijgen na sociaal onderzoek.

Hoeveel?

 • Kinderen: 60% van totaalbedrag (tot € 250)
 • Volwassenen: 60% van totaalbedrag (tot € 150)
 • 100% terugbetaling van toegangstickets voor zwembad in COOVI-sportcomplex

Waarvoor?

Vrijetijdsactiviteiten tijdens het schooljaar en in de vakanties.

Hoe aanvragen?

 • Vraag een aanvraagformulier bij het onthaal of tijdens de permanentie van het OCMW en laat dat invullen door de organisator van de activiteit. Maak daarna een afspraak met de dienst Participatie en Sociale Activatie en neem uw ingevuld formulier mee.

Opgelet

 • De tussenkomst voor speelweken is beperkt tot 6 speelweken per jaar, waarvan 4 in de zomervakantie.
 • Niet cumuleerbaar met sportcheques.
 • Wél cumuleerbaar met terugbetaling door mutualiteit.            

Contactgegevens       

Sportcheque   

Voor wie?

Kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar

Voorwaarden

 • Gedomicilieerd zijn in de gemeente
 • Afhankelijk van het gezinsinkomen
 • Niet voor personen die ondersteuning krijgen van het OCMW voor het jaarlijkse lidmaatschap van een sportclub

Hoeveel?

Een forfaitaire terugbetaling van € 75 op de kostprijs van het jaarlijks lidmaatschap van een door de gemeente erkende sportclub of de VGC-sportdienst, met activiteiten in Anderlecht.

Hoe aanvragen?

Maak telefonisch (0490 14 13 90) een afspraak. 
Je bezorgt deze documenten aan de sportdienst:

 • Een gezinssamenstelling (- 3 maanden);
 • Bankkaart van de ouder;
 • Aanslagbiljet van de belastingen (jaar 2019 - aanslagjaar 2020);
 • Inschrijvingsattest bij een door de gemeente erkende sportclub waarvan de activiteiten op het grondgebied van de gemeente worden gegeven;
 • Betalingsbewijs van de bijdrage aan de sportclub.

Contactgegevens