OCMW

Voor wie?

 • Mensen met een leefloon, eenmalige bijstand, vervangingsinkomen of minimumloon
 • Uitzonderlijk krijgen inwoners die (nog) geen OCMW-steun hebben ook een bijdrage.

Hoeveel?

tot € 200

Waarvoor?

Vrijetijdsactiviteiten tijdens het schooljaar en in de vakanties.

Hoe aanvragen?

 • Wacht eerst de OCMW-bijdrage af en betaal pas daarna het inschrijvingsgeld van de sportclub.
   
 • Niet cumuleerbaar met sportcheques.
 • Wél cumuleerbaar met terugbetaling door mutualiteit.

Contactgegevens       

Sportcheque   

Voor wie?

 • Kinderen van 6 tot 18 jaar die in de stad Brussel wonen
 • Ouderen vanaf 55 jaar

Hoeveel?

tot € 100

Wat?

 • Lidgeld bij een sportclub (voor kinderen)
 • Lidgeld bij een sportclub die aangesloten is bij Sodexo (ouderen)

Hoe aanvragen?

Contactgegevens