Etterbeek

OCMW

Voor wie?

Kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar.

Hoeveel?

 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar: tot € 50; 
 • Volwassenen kunnen uitzonderlijk een bijdrage krijgen.

Waarvoor?

Vrijetijdsactiviteiten tijdens het schooljaar en in de vakanties georganiseerd door de gemeente.

Hoe aanvragen?

 • Kinderen: direct aanvragen met inschrijvingsbewijs en betalingsbewijs;
 • Volwassenen: minstens drie weken voor inschrijving en betaling aanvragen.

Contactgegevens       

Sportcheque   

Voor wie?

Kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar.

Voorwaarden

 • Gedomicilieerd zijn in Etterbeek;
 • Ingeschreven zijn voor een sportactiviteit voor minstens drie maanden (sportclub, VGC, Adeps, buitenschools) en daarvan een bewijs voorleggen (attest van de club, van de vereniging, van de VGC, van Adeps, van de school);
 • De sportactiviteit beoefenen op het gemeentelijk gebied of elders.

Hoeveel?

Tot € 50 per jaar.

Waarvoor?

Lidgeld voor een sportactiviteit van minstens drie maanden bij een sportclub, de VGC en Adeps.

Hoe aanvragen?

 • Download het aanvraagformulier, bezorg het ingevuld aan de dienst Premies via e-mail, aan het onthaal of per post.
 • Of doe je aanvraag via het snelloket.

Extra info

 • De aanvraag van de sportcheques moet worden ingediend binnen het sportseizoen waarin de bijdrage werd betaald (1 september tot 30 juni).
 • Het betalingsbewijs moet bij de aanvraag worden gevoegd (rekeninguittreksel).
 • De betalingen worden uitgevoerd vanaf januari van het lopende seizoen.

Contactgegevens